Data protection

Het Europees burgerinitiatief "Stop 5G – Stay connected but protected" ("wij") behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Website

Wij zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van www.signstop5g.eu (de "site") en u kunt deze site gebruiken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen uitsluitend informatie die onvoldoende is om een persoon te kunnen identificeren, maar die ons in staat stelt een overzicht te hebben van eenvoudige statistieken:

• de naam van uw browserprogramma en de versie ervan,
• het besturingssysteem van uw apparaat,
• het (geanonimiseerde) IP-adres van uw apparaat,
• het exacte tijdstip van uw aanvraag,
• het URL-adres van het opgevraagde bestand of de opgevraagde pagina,
• het adres van de website die naar onze site verwees (de Referrer URL),
• het resultaat van uw verzoek (de HTTP-statuscode).

De site verzamelt geen informatie van sociale netwerken. Als u op een van de links van sociale media klikt, wordt u doorgestuurd naar die websites en daar verzamelen ze zichzelf.

Handtekeningen verzamelen

Stemmen voor het ECI via de website van de Europese Unie (EU) kost misschien iets meer moeite dan het ondertekenen van een petitie. En misschien voelt u zich niet op uw gemak bij het invullen van persoonlijke gegevens. Om u gerust te stellen: de zaken rond ons Europees burgerinitiatief zijn goed geregeld.

• Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt ter ondersteuning van het initiatief en ter beschikking gesteld van de bevoegde nationale autoriteiten om te verifiëren en te certificeren dat de ondertekening correct is gebeurd en afkomstig is van een Europese burger.
• Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.
• Uw gegevens worden opgeslagen voor een maximale bewaartermijn van één maand na de indiening van het initiatief bij de Europese Commissie of 21 maanden na het begin van de verzamelperiode, indien dat eerder is.
• U hebt het recht om informatie, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden online of op papier verzameld.

Verzamelformulier op papier

De verantwoordelijke voor de verwerking: Wij

Wanneer de verzamelperiode voorbij is en wij ten minste 1 miljoen handtekeningen hebben weten te verzamelen, scannen wij de papieren met uw volledige naam, woonplaats, verjaardag en handtekening en sturen deze naar het centrale online verzamelsysteem van de Commissie.

Online verzamelformulier

Wij hebben ervoor gekozen om handtekeningen te verzamelen via het centrale online verzamelsysteem van de Commissie.

De verantwoordelijke voor de verwerking: De Europese Commissie

Alle persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen op de servers van de Commissie. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig het Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 betreffende de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen in de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. Technische maatregelen omvatten passende maatregelen om de online beveiliging, het risico van gegevensverlies, wijziging van gegevens of ongeoorloofde toegang aan te pakken, rekening houdend met het risico dat de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens met zich meebrengen. Organisatorische maatregelen omvatten het beperken van de toegang tot de persoonsgegevens tot uitsluitend bevoegde personen met een legitieme kennisbehoefte ten behoeve van deze verwerking.

Als u dat wilt: Maak een schermafdruk wanneer u stemt.

U kunt een schermafdruk maken van de bevestiging (met nummer) dat u hebt gestemd! U kunt aangeven dat u een download van de bevestiging wilt, maar u zult deze niet per post ontvangen.

Verificatieproces

De controleur: Lidstaten

Uw steunbetuiging wordt veilig doorgestuurd naar de betrokken landen of gemeenten om te controleren of u daar daadwerkelijk woont en gerechtigd bent een ECI te ondertekenen. De contactgegevens van de nationale autoriteit die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken, kunt u raadplegen op

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-verification-and-certification-statements-support_en


Voetnoot

Meer informatie over uw rechten vindt u hier: https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy-concerning-signatories-personal-data-collected-using-central-online-collection_en

© 2024 Europeans for safe connections.