Definities

5G

Met 5G bedoelen we de vijfde generatie van een mobiele telefoniestandaard en een communicatieprotocol. Zij maakt gebruik van radiofrequentie-banden in het elektromagnetisch spectrum, maar de specifieke indelingen verschillen van land tot land.

Met 5G bedoelen we ook alles wat verband houdt met 5G:

  • alle apparaten die op het 5G-netwerk zijn aangesloten (mobiele telefoons, op het internet aangesloten dingen, antennes, satellieten...)
  • de straling die tijdens de communicatie wordt geproduceerd
  • de verwerking van de gegevens die via dit protocol worden verzonden

Op veel plaatsen in onze documenten hebben we het over 5G omdat we de voorkeur geven aan de algemeen bekende term - 5G, maar men kan ook lezen 4G, 6G enz.

In principe bouwt de 5G-technologie voort op het bestaande 4G-systeem en maakt ze in de eerste uitbreidingsfase (FR1) slechts gebruik van een iets groter frequentiebereik dan 4G, tot maximaal 6 GHz. Het belangrijkste verschil met 4G is hier het gebruik van nieuwe soorten antennes die kunnen worden gericht en zo een effectievere datatransmissie met hogere prestaties mogelijk maken.

De tweede uitbreidingsfase van 5G (FR2) bevindt zich nog grotendeels in de planningsfase en zal gebruik gaan maken van aanzienlijk hogere frequenties tussen 26 en 80 GHz (milimetergolven). Aangezien het dekkingsgebied echter kleiner wordt naarmate de frequentie toeneemt, zullen de zendmasten veel dichter bij elkaar moeten worden geplaatst. Hierdoor neemt ook het aantal benodigde masten en 'small cells' aanzienlijk toe.

© 2024 Europeans for safe connections.