Definities

Biologisch actieve parameters

RF EMV's hebben negatieve effecten omdat zij interfereren met biologische, chemische en elektrische systemen in levende organismen. Gepulseerde EMV's zijn gewoonlijk veel biologisch actiever dan niet-gepulseerde. [1][2]

De volgende factoren hebben een schadelijk effect:

No. 1 frequentie, duur, vermogensdichtheid en soort blootstelling
No. 2 modulatie, polarisatie, pulsatie, directionaliteit en bundelconcentratie, harmonischen en heterodyning
No. 3 combinatie van meerdere stralingsbronnen
No. 4 versterkende effecten van verschillende soorten straling

De huidige EU-wetgeving regelt alleen de effecten van de factoren nr. 1 (frequentie, duur, vermogensdichtheid en type blootstelling), maar houdt geen rekening met de effecten van de factoren nrs. 2, 3, 4 [3]

Bovendien zijn de huidige voorschriften gebaseerd op de gemiddelde waarde van de uitgezonden sterkte van de EMV. Waar de piekwaarden van de pulsen zelf over het algemeen zeer hoog zijn, is de bijdrage van deze pulsen aan de gemiddelde uitgezonden EMV-intensiteit betrekkelijk gering, omdat zij niet zo vaak per seconde voorkomen.

Een vergelijking als voorbeeld: u dompelt uw hand gedurende 50 seconden onder in water van 20 °C en vervolgens gedurende slechts 10 seconden in warm water van 100 °C; nu kunnen we stellen dat de gemiddelde temperatuur in de gemeten 60 seconden 33,33° C was, wat een goed te verdragen temperatuur is. Het deel van je huid dat 10 seconden in water van 100 °C lag, zal echter zeker verbrand zijn, en toch kunnen we nog steeds zeggen: "Dat was maar een kleine piek van 10 seconden."


1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Richtlijn 2013/35/EU, Ierse STATUTORY INSTRUMENTS nr. 337 van 2016 blz. 7, punt 7b

© 2024 Europeans for safe connections.