Definities

Biologische effecten

RF EMV’s hebben negatieve effecten omdat zij interfereren met biologische, chemische en elektrische systemen in levende organismen. De “sterkte” van die velden (de vermogensdichtheid) wordt uitgedrukt in W/m2 (Watt per vierkante meter). 1 W/m2 = 1,000 mW/m2 = 1,000,000 µW/m2

0,000000000001 mW/m2
Veranderde genetische structuur in E. Coli (Belyaev 1996)

0,00000001 mW/m2
Veranderd EEG bij mensen (Bise 1978)

0,00005 mW/m2
Effect op celgroei bij gist (Grundler 1992)

0,001 mW/m2
Geen waarneembaar effect op mensen (BIOINITIATIVE 2012)

0.003 mW/m2 (3 µW/m2)
The total amount of energy received by the Earth at ground level from the Sun (IARC, Non-ionizing Radiation, PDF document page 42)

0,027 mW/m2
Kleinere groeiringen van bomen (Balodis 1996)

0,096 mW/m2 (96 µW/m2)
Correlation with diabetes in schoolchildren (Meo 2015)

1 mW/m2
Toename van melatonine bij koeien (Stark 1997)

1,68 mW/m2
Onomkeerbare steriliteit bij muizen (Magras 1997)

2 mW/m2
Leukemie bij kinderen in de buurt van zenders (Hocking 1996)

3 mW/m2
Verminderde motorische functie, reactietijd, geheugen en aandacht van schoolkinderen, en veranderde geslachtsverhouding bij kinderen (minder jongens) (Kolodynski 1996)

25 mW/m2
Doorbraak van bloed-hersenbarrière (Salford 1997)

50 mW/m2
Biochemische en histologische veranderingen in lever, hart, nieren en hersenweefsel (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2
Beschadigde mitochondriën, kern van cellen in de hippocampus van de hersenen (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2
Herverdeling van metalen in longen, hersenen, hart, lever, nieren, spieren, milt, botten, huid, bloed (Shutenko 1981)

10,000 mW/m2 (10,000,000 µW/m2)
Door de EU aanbevolen grenswaarde (Aanbeveling 1999/519/EG, appendix 3)

500,000 mW/m2 gedurende 30 minuten (500,000,000 µW/m2)
Opwarming van 1°C van een liter water (ICNIRP-richtlijnen 1998 blz. 509, hoewel de waarde 4 W/kg niet kan worden omgerekend naar mW/m2, tonen we een benaderende berekening)


Zie veel meer in Radio Wave Packet and Bioinitiative Color Chart.

Samenvatting over oxidatieve stress: Nieuwsbrief speciale uitgave januari 2021

New studies on EMF: https://www.emfdata.org/en/start

© 2024 Europeans for safe connections.