Definities

RF EMV

Elektromagnetische golven met radiofrequenties (RF) maken deel uit van het niet-ioniserende elektromagnetische spectrum in het bereik 10kHz - 300GHz (hoewel verschillende bronnen variëren in de definitie van dit bereik). In onze ECI betrekken we ook lagere frequenties (30Hz - 10kHz).

Deze RF-golven worden ook elektromagnetische straling of straling genoemd.

Elektromagnetische straling wordt uitgezonden in discrete eenheden, fotonen genaamd, en heeft tegelijkertijd eigenschappen van golven. Het reist door de ruimte met de snelheid van het licht.

Straling heeft een elektromagnetische en een magnetische veldcomponent. Dit vormt een zogenaamd elektromagnetisch veld (EMF). Een radiofrequent elektromagnetisch veld (RF EMF) is een veld van een golf in het radiospectrum.

Wanneer we de "sterkte" van die velden meten, meten we de vermogensdichtheid, uitgedrukt in W/m2 (Watt per vierkante meter).

radiofrequentiespectrum
Bron:
https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-1-Radio-frequency-spectrum-1_fig1_308904991

Zeer verwarrende nomenclatuur

Het classificatiesysteem vindt zijn oorsprong in de werkzaamheden op het gebied van radar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een gebrek aan standaardisatie heeft ervoor gezorgd dat zowat iedereen in verwarring werd gebracht. De geheimhouding in oorlogstijd was zo groot dat de radardesigngemeenschap zelfs de nomenclatuur niet standaardiseerde met ingenieurs die elders bij ander communicatieonderzoek betrokken waren. Wij leven nog steeds met de daaruit voortvloeiende erfenis van verwarring:

R. Timothy Hitchcock, Comité niet-ioniserende straling
Radiogolven frequentie: 3 kHz - 300 MHz
Microgolven frequentie: 300 MHz - 300 GHz

NASA
Radiogolven frequentie: < 3 GHz
Microgolffrequentie: 3 GHz - 300 GHz

Encyklopedia Britannica
Radiogolven frequentie: 3 Hz - 1 GHz
Microgolffrequentie: 1 GHz - 300 GHz

IEEE 521-1984
Radiogolven: 3MHz - 1 GHz
Microgolven: 1 GHz - 110 GHz

ITU-radiovoorschriften
Radiospectrum: 3 Hz - 3.000 GHz


Onder ongeveer 10 kHz is het praktisch niet mogelijk om antennes te gebruiken, dus zeer weinig radiosystemen gebruiken frequenties daaronder, omdat antennes zeer groot moeten zijn (kilometers in diameter).

© 2024 Europeans for safe connections.