Nieuws

Our Feedback to EC

11 april 2023

Have your say - Civic engagement

You can also get involved in forming EU laws. Europeans for Safe Connections posted feedback to the new EU law.

Lees meer

Our Feedback to EC

1 april 2023

Have your say - Ecodesign 2

You can also get involved in forming EU laws. Europeans for Safe Connections posted feedback to the new EU law.

Lees meer

Our Feedback to EC

31 March 2023

Have your say - High speed

You can also get involved in forming EU laws. Europeans for Safe Connections posted feedback to the new EU law.

Lees meer

Persbericht

16 februari 2023

Europese burgers reizen naar het EU Parlement om een impopulaire kwestie voor te leggen

ESC nam deel aan een workshop onder leiding van EP-lid Michele Rivasi (Groenen/EVA), Anne-Sophie PELLETIER (Links) en Ivan Sinčić (NI), samen met burgers uit heel Europa die speciaal daarvoor helemaal naar Brussel waren afgereisd.

Lees meer

Ons persbericht

4 februari 2023

Europeans for Safe Connections - een nieuwe NGO is geboren!

De nieuwe NGO, Europeans for Safe Connections, zal op 7 februari 2023 in het Europees Parlement worden gepresenteerd tijdens een evenement onder leiding van EP-lid Michele Rivasi (Verts/ALE), Anne-Sophie PELLETIER (Links) en Ivan Sinčić (NI).

Lees meer

Onze feedback aan EC

22 Januari 2023

Geef uw mening - Cyberweerbaarheid

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

10 December 2022

Geef uw mening - Consumentenbescherming

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

10 December 2022

Geef uw mening - Media

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

5 December 2022

Nordic collaboration regarding 5G roll-out

We advise as many countries as possible to send this letter to their local tele regulators.

Lees meer

Onze feedback aan EC

5 December 2022

Geef uw mening - Beginsel dat de vervuiler betaalt

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

24 November 2022

Geef uw mening - Grondstoffen

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

10 November 2022

Geef uw mening - Richtlijn productaansprakelijkheid

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

3 November 2022

Nieuw internationaal instituut voor BIOLOGISCHE EFFECTEN van EMV's acht draadloos niet veilig

Het primaire doel van ICBE-EMF is het doen van aanbevelingen, op basis van de beste peer-reviewed wetenschappelijke onderzoekspublicaties, die verder gaan dan het vaststellen van getalsmatige blootstellingsrichtlijnen om de veiligheid te waarborgen.

Lees meer

Onze feedback aan EC

30 October 2022

Geef uw mening - AEEA

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

14 October 2022

Geef uw mening - Jeugdstrategie

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

4 October 2022

Geef uw mening - Verdrag van Aarhus

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

30 September 2022

Geef uw mening - Reisdocumenten digitaliseren maakt reizen gemakkelijker

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Our Feedback to EC

25 September 2022

Disappointing "SCHEER Opinion report"

We welcome that the EC will amend the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU. This is exactly what we ask the EU to do in proposal 2. Unfortunately we do not welcome their conflict of interest.

Lees meer

Ons Persbericht

12 September 2022

Phonegate samenwerking - informatieverzoek betreffende SAR

Wij schrijven u in het kader van uw verantwoordelijkheid als nationale telecomregulator voor de zendtoestellen op de markt zoals mobiele telefoons, tablets en andere draadloze apparatuur.

Lees meer

Onze feedback aan EC

18 September 2022

Geef uw mening - Duurzame mobieltjes & etikettering

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

07 September 2022

Geef uw mening - Wereldwijde gezondheid

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

02 September 2022

Geef uw mening - Digitale vaardigheden

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

21 August 2022

Geef uw mening - Farm data

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

19 August 2022

Geef uw mening - SmartMeters

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

18 August 2022

Geef uw mening - Kinderproducten

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

18 August 2022

Geef uw mening - Biodiversity

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

15 August 2022

Duitse rechtbank verschaft duidelijkheid - Locatie-eigenaars van zendmasten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor EMV-gerelateerde schade

De regionale rechtbank van Münster bevestigt dat niet alleen de exploitant van een zendmast voor mobiele telefonie aansprakelijk is voor schade die door de exploitatie van het systeem wordt veroorzaakt, maar ook de grondeigenaar die de grond ter beschikking stelt voor de exploitatie van het systeem.

Lees meer

Onze feedback aan EC

2 August 2022

Geef uw mening - Toegang tot voertuiggegevens

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

Juli 27, 2022

Zelfverwijzend auteurschap achter de ICNIRP Stralingsrichtlijnen van 2020

Europeans for Safe Connections vestigt de aandacht op het onlangs gepubliceerde onderzoek van Nordhagen en Flydal.

Lees meer

Ons Persbericht

16 June 2022

Wereld EHS-dag 16 juni

Laten we het onzichtbare zichtbaar maken

Lees meer

Onze feedback aan EC

13 June 2022

Geef uw mening - eHealth

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

13 June 2022

Geef uw mening - Open gegevens

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

31 May 2022

Een juridische overwinning voor iedereen die vecht tegen de uitrol van 5G

Een juridische doorbraak in het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Action Against 5G en gerenommeerd advocaat Michael Mansfield heeft de strijd in de rest van de wereld om de uitrol van 5G tegen te houden een nieuwe impuls gegeven.

Lees meer

Onze feedback aan EC

26 May 2022

Geef uw mening - Bestuivers

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

21 May 2022

Geef uw mening - Europees Milieuagentschap

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

20 May 2022

Wereldbijendag - 20 mei

"Europeans for Safe Connections" roepen op tot betere bescherming van bijen tegen microgolfstraling op Wereldbijendag - 20 mei

Lees meer

Onze feedback aan EC

20 May 2022

Geef uw mening - Ecodesign

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

10 May 2022

Geef uw mening - Gezondheid van vee

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

10 May 2022

Geef uw mening - Cyberveiligheid en informatiebeveiliging

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

27 April 2022

Geef uw mening - Geautomatiseerde auto's

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

14 April 2022

Geef uw mening – EU Satellieten

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

14 April 2022

Geef uw mening - Milieucriminaliteit

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Onze feedback aan EC

01 April 2022

Geef uw mening - LIFE-programma 2014-2020

U kunt ook betrokken worden bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Feedback van Europeans for Safe Connections.

Lees meer

Ons Persbericht

February 22, 2022

De meest indringende bedreiging voor gezondheid, milieu en privacy ooit

Citizens unite to change EU rules for 5G

Lees meer

ec.europa.eu

January, 2022

De Aarhus-verordening wordt aangescherpt

De gewijzigde verordening zal de openheid, de verantwoordingsplicht en de samenhang, ondersteunen door het publiek nog meer in staat te stellen aan deze omwenteling bij te dragen.

Lees meer

Ons Persbericht

11 October 2021

EU Commissie registreert nieuw Europees Burgerinitiatief

De Europese Commissie heeft besloten om ons Europees Burgerinitiatief Stop (((5G))) – Stay connected but protected toe te laten. Het initiatief is geregistreerd op 7 oktober 2021.

Lees meer

ec.europa.eu

7 October 2021

De Europese Commissie besluit tot registratie van een nieuw Europees Burgerinitiatief

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten een Europees Burgerinitiatief (ECI) te registreren met als titel ‘Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected’.

Lees meer

Ons Persbericht

September, 2021

Een nieuw Europees Burgerinitiatief

In augustus is bij de Europese Commissie een nieuw Europees Burgerinitiatief (ECI) ingediend door Europeans for Safe Connections.

Lees meer
© 2024 Europeans for safe connections.