Nieuws ec.europa.eu 7 October 2021

De Europese Commissie besluit tot registratie van een nieuw Europees Burgerinitiatief

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten een Europees Burgerinitiatief (ECI) te registreren met als titel ‘Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected’.

De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op om wetgeving voor te stellen om alle vormen van leven beter te beschermen tegen bepaalde vermeende risico’s van radiofrequente elektromagnetische velden en microgolfstraling, te beschermen tegen bepaalde andere vermeende milieueffecten van 5G en aanverwante digitalisering en om te zorgen voor een doeltreffende bescherming tegen onder meer cybercriminaliteit en van persoonlijke gegevens die met deze nieuwe vormen van communicatietechnologie worden verwerkt.


Bron:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21 4995

© 2024 Europeans for safe connections.