Nieuws Ons Persbericht February 22, 2022

De meest indringende bedreiging voor gezondheid, milieu en privacy ooit


Burgers verenigen zich om EU wetgeving voor 5G te veranderen met een ECI

Den Haag - Op 1 maart start een campagne waarbij u kunt stemmen voor nieuwe en betere Europese regelgeving voor 5G en het "Internet of Things". Burgers hebben zorgen over massaal stroomverbruik, gegevensdiefstal en kanker door draadloze communicatie. Er moeten dringend beschermende regels komen. Het Europees burgerinitiatief (ECI) heeft als titel: Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected. Een ECI geeft EU-burgers het wettelijke recht om nieuwe wetten voor te stellen aan de EU.

Wanneer in alle EU-landen 1 miljoen handtekeningen zijn verzameld voor de ECI, moet de EU de voorstellen in behandeling nemen. In Nederland start de campagne in het Huis van Europa in Den Haag. In één opzicht is dit initiatief al geslaagd. Het heeft de bezorgde EU-burgers in alle EU-landen verenigd in de organisatie "Europeans for Safe Connections". "Het volgende doel is het bereiken van de 1 miljoen handtekeningen. Ook dat belooft een succes te worden", zegt de Deense coördinator Pernille Schriver. Zij is al vanaf het begin betrokken geweest, dat was tijdens een Stop 5G conferentie die in 2019 in Zwitserland werd gehouden. Deze werd georganiseerd door een Italiaanse Stop 5G-groep waar een Duitse het idee van een Europees Stop 5G-initiatief lanceerde.

Achtergrond
Al enkele jaren zijn er in heel Europa burgerprotesten tegen 5G. Duizenden kritische EU-burgers èn onderzoekers maken zich zorgen over de uitrol overal van 5G-technologieën: op daken, op straatmeubilair, in mobiele masten, in een baan om de aarde, in de oceaan, in scholen en in onze huizen!

Er zijn veel nationale Stop 5G-protesten en petities geweest met steun van duizenden EU-burgers. Door het Europees burgerinitiatief (ECI) – Stop 5G, kunnen deze protesten en petities een krachtige stem krijgen. Het tilt de eisen naar het Europese niveau van de EU-Commissie en het EU-Parlement. Het zal worden meegenomen in de hoogste besluitvormingsprocessen van de EU. De EU-Commissie heeft het initiatief onlangs geregistreerd met alle 23 voorstellen voor wetswijzigingen. Dit is een groot succes en de eerste keer dat een officieel Europees burgerinitiatief de tekort schietende regelgeving van draadloze telecommunicatie aan de orde stelt.

Wat willen wij?
De initiatiefnemers van dit ECI zijn de "Europeans for Safe Connections", een groep geëngageerde burgers uit bijna alle Europese landen die 23 nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorstellen:

 • Bescherming van het leven tegen microgolfstraling
 • Bescherming van het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering
 • Bescherming van onze privacy, veiligheid en vrijheid

Statement from the German organiser

"De grootschalige uitrol van de 5G-technologie bedreigt onze gezondheid, ons milieu en onze privacy," zegt Rob van der Boom van het ECI: "We roepen de EU op wetgeving te maken om burgers en het milieu tegen deze bedreigingen te beschermen. 5G is nooit adequaat beoordeeld op basis van gezondheids-, milieu- of privacycriteria. We moeten een halt toeroepen aan de uitrol van 5G en het 'Internet of Things' en in plaats daarvan moeten we slimme technologie hebben, die wel veilig is, zoals bekabeld internet en glasvezelverbindingen."


Nationale Opening van de Campagne en persconferentie dinsdag 1 Maart, 11.30 uur

Journalisten worden uitgenodigd om de opening en tevens persconferentie bij te wonen, waar we de urgentie van ons ECI zullen toelichten en u vragen kunt stellen. Vertegenwoordigers van Europeans for Safe Connections zullen aanwezig zijn.

Locatie: Huis van Europa (Vertegenwoordiging van de EU Commissie)
Korte Vijverberg 5
Den Haag

Dag en tijd: 1 Maart, 11.30 -12.30 uur

Er zijn een maximaal aantal mensen toegestaan. Daarom graag tevoren aanmelden bij: Rob.vanderboom@stichtingehs.nl en een perskaart meenemen

Contact info:

Rob van der Boom, rob.vanderboom@stichtingehs.nl vaste telefoon 023 8221033 of
Rob Verboog 0343 - 411858

Europees burgerinitiatief "Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected":

- Eigen website: https://signstop5g.eu/nl

- EU ECI website: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_nl

Beelden

Fotografen zijn welkom met de opening

M.b.t. beelden bij plaatsen van dit persbericht hebben we twee beeldsuggesties:

Fotosuggestie: https://www.istockphoto.com/nl/foto/cell-phone-radio-signals-in-a-crowd-of-people-gm537459762-95326537
Onderschrift: Het netwerk van electromagnetische straling is onzichtbaar, maar zijn de effecten dat ook?

Fotosuggestie: hhttps://www.istockphoto.com/nl/foto/basisstations-en-mobiele-telefoon-zenders-tegen-de-achtergrond-van-een-moderne-stad-gm1192935698-339127356
Onderschrift: De stad van de toekomst?


IInformatie over een ECI - Europees burgerinitiatief:
Een ECI is een Europees burgerinitiatief. Dit officiële instrument wordt door de EU ter beschikking gesteld van burgers die nieuwe wetten aan de EU willen voorstellen. Nadat een miljoen handtekeningen zijn verzameld, worden de voorstellen voorgelegd aan de EU-Commissie en het Parlement, waar een openbare hoorzitting zal plaatsvinden. Wij verwachten ook een constructief debat. Daarna zal de Commissie een formeel antwoord publiceren.
Burgers in alle 27 EU-lidstaten kunnen deze ECI "Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected" ondertekenen. Meer informatie: https://europa.eu/citizens-initiative/_nl

Logo:

logo

Aanvullende informatie:

De belangrijkste punten van ons ECI zijn de volgende:

 • Gezondheid
  Al jaren, in sommige gevallen al tientallen jaren, waarschuwen wetenschappers voor de gevolgen van de stralingsverontreiniging door mobiele technologie. De NTP- en de Ramazzini-studies toonden de ontwikkeling van kanker bij ratten aan en de door de EU gefinancierde Reflex-studie toonde oxidative stress die DNA schade kan veroorzaken. Voor gebruikers van mobiele telefoons zijn er wetenschappelijke aanwijzingen voor andere gezondheidseffecten, zoals vruchtbaarheidsproblemen en effecten op de hersenfunctie.
 • Milieu
  5G is “een energy vreter” en is verre van een oplossing voor de klimaatverandering. Integendeel, de digitale ecologische voetafdruk zal met 5G juist een maximum bereiken. Onze elektronische apparaten hebben een grote impact op het milieu. Telefoons bevatten veel zeldzame aardmetalen en mineralen, die bij de winning vaak meer dan 2000 ton giftig afval opleveren voor elke ton geproduceerd metaal.
 • Privacy
  Big Data zijn het nieuwe goud. Gegevensmakelaars verzamelen wereldwijd miljarden en triljoenen datapunten. Over ieder van ons worden enorme gepersonaliseerde digitale profielen aangemaakt. Het oogsten van onze persoonlijke gegevens gaat veel verder dan velen van ons zich kunnen voorstellen. Onze persoonlijke gegevens worden verkocht, gelekt or gestolen voor reclame, beïnvloeding, tracking of surveillance doelstellingen.

Selectie van wetenschappelijke referenties:

De 5G oproep van de EU - Wetenschappers en artsen roepen op tot een moratorium op de uitrol van 5G. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden RF-EMF, waarvan is bewezen dat het schadelijk is voor mens en milieu, aanzienlijk verhogen.https://www.5gappeal.eu/

"Planetaire elektromagnetische vervuiling: het is tijd om de impact ervan te beoordelen" Priyanka Bandara en David O. Carpenter, The Lancet 2018 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltextM

NTP studie https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Ramazzini studie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Reflex studie https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Wereldgezondheidsorganisatie - Internationaal EMV Project - Internationaal Adviescomité (IAC) - 25e verjaardag van het Internationale EMV Project en de 10e bijeenkomst over optische straling, Zuid-Afrika Nationaal Rapport 2021 (pagina 2, paragraaf 4) https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project _International_Advisory_Committee_IAC_25th_anniversary _of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation _meeting_South_Africa_National_Report_2021

Door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden: Ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review) Panagopoulos D. et al, 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8562392/

ABI/InterDigital-rapport: Wireless Ecosystem Energy Consumption to Grow by 160% by 2030 Globe Newswire 2020, https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI-InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy-Consumption-to-Grow-by-160-by-2030.html

Groen 5G of rood alarm Miguel Coma, 2020, https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

Niet zo 'groene' technologie: The Complicated Legacy of Rare Earth Mining associate editor and staff writer Jaya Nayar, Harvard International Review 2021, https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/

Haftpflichtkasse gehackt: Kundendaten teils im Darknet veröffentlicht Digital Week 2021, https://www.digitalweek.de/news/haftpflichtkasse-gehackt-kundendaten-teils-im-darknet-veroeffentlicht/

Telefoonnummers en persoonlijke gegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers zijn online gelekt Insider 2021, https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?r=US&IR=T

"Biometrische en gedragsmatige massabewaking in de EU-lidstaten" Rapport voor de Groenen/EVA in het Europees Parlement 2021, https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

Veel meer wetenschappelijke referenties zijn te vinden op onze website:
https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven

© 2024 Europeans for safe connections.