Nieuws Ons Persbericht 31 May 2022

Een juridische overwinning voor iedereen die vecht tegen de uitrol van 5G

Een juridische doorbraak in het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Action Against 5G en gerenommeerd advocaat Michael Mansfield heeft de strijd in de rest van de wereld om de uitrol van 5G tegen te houden een nieuwe impuls gegeven.

Europeans for Safe Connections - de initiatiefnemer van het Europees burgerinitiatief (ECI) - Stop 5G - Stay Connected but Protected - is bijzonder dankbaar voor deze juridische poging om de uitrol van 5G en de schadelijke gevolgen daarvan voor het milieu en de gezondheid een halt toe te roepen. De Stop 5G ECI verzamelt handtekeningen in alle 27 EU-landen om er bij de EU op aan te dringen voorzorgsmaatregelen te nemen en de uitrol van 5G te stoppen, omdat de gevolgen ervan voor het milieu en de gezondheid nooit zijn beoordeeld.

Het Hof van Beroep in het VK heeft toestemming gegeven om de zaak voort te zetten op gronden betreffende 1) het verzuim om het publiek adequaat te informeren over de risico's van nadelige gezondheidseffecten, 2) hoe individuen deze risico's kunnen vermijden of minimaliseren en 3) het verzuim om adequate en toereikende redenen te geven voor het niet onderzoeken en identificeren van de nadelige gezondheidseffecten en risico's van nadelige gezondheidseffecten van 5G-technologie.
Deze tekortkomingen zijn een schending van de Human Rights Act 1998 door omissies en tekortkomingen die in strijd zijn met de positieve verplichtingen tot bescherming van het leven, de gezondheid en de waardigheid van de mens, die worden opgelegd door de artikelen 2, 3 en/of 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De zaak zal nu worden terugverwezen naar de Administrative Court en wacht nu op de aanwijzingen voor de volledige behandeling. https://actionagainst5g.org/blog/news/

Deze juridische mijlpaal van het VK is een duidelijke en krachtige waarschuwing aan politici, telecombedrijven en anderen die de uitrol van 5G in het VK, de EU en de rest van de wereld aansturen, dat de grondrechten worden geschonden.

Tot dezelfde conclusie kwam de Deense advocaat Christian F. Jensen in The Legal Opinion on 5G: "De conclusie van dit juridisch advies is dat het opzetten en activeren van een 5G-netwerk, zoals het nu wordt beschreven, in strijd zou zijn met de huidige mensen- en milieuwetten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, de EU-regelgeving en de verdragen van Bern en Bonn."
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/LegalOpinion5G

Coördinator voor
"Stop 5G - Stay Connected but Protected"
Pernille Schriver
www.signstop5g.eu

court

Our press release registered in official offices

Dear Committee

You hereby receive a press release regarding a legal step in the right direction to stop the 5G rollout, so that the technology can undergo the necessary but lacking environmental and health assessment.

Please send me information where in the systems this press release is being journalized.

Yours sincerely .....

© 2024 Europeans for safe connections.