Nieuws Ons Persbericht September, 2021

Een nieuw Europees Burgerinitiatief

In augustus is bij de Europese Commissie een nieuw Europees Burgerinitiatief (ECI) ingediend door Europeans for Safe Connections. Zij namen het initiatief om de Europese Commissie om betere wetgeving te vragen vanwege de nadelige effecten van draadloze communicatie. 5G wordt ingezet om een ​​Internet of Things mogelijk te maken, dat overal aanwezig zal zijn, zonder enige beoordeling van mogelijke nadelige effecten voor milieu, privacy of gezondheid.

Dit Europees burgerinitiatief zal een stem geven aan de miljoenen Europese burgers die zich zorgen maken over de schijnbaar onstuitbare uitrol van 5G en al zijn ongewenste effecten.

Draadloze communicatie heeft al een grote impact op het leven. Met de inzet van 5G en het internet der dingen zal deze impact enorm groeien. De EU-landen en de EU zelf negeren de vele immense nadelige effecten die te verwachten zijn en waarvan sommige al worden ondervonden.

Daarom eisen Europeans for Safe Connections in dit ECI van de EU dat zij onze gezondheid, ons milieu en onze digitale rechten beschermt met:

  • wetgeving ter bescherming van al het leven tegen radiofrequentie en microgolfstraling
  • strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering
  • effectieve gegevensbescherming om onze privacy, veiligheid en vrijheid te beschermen

Meer weten over de ECI Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected?
Bezoek onze website. Binnenkort vindt u ook de mogelijkheid om dit initiatief te steunen en te ondertekenen. We maken bekend wanneer het verzamelen van handtekeningen begint.Wat is precies een Europees burgerinitiatief of ECI?

Een Europees Burgerinitiatief is een democratische manier voor burgers om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de EU door nieuwe wetten voor te stellen aan de Europese Commissie. Kort nadat de registratie door de Europese Commissie is geaccepteerd, zal het ECI openstaan ​​voor ondertekening door Europeanen. Er is 1 jaar om de handtekeningen voor het Initiatief te verzamelen.

Wanneer het initiatief meer dan 1 miljoen legale handtekeningen heeft, is de Europese Commissie verplicht de voorstellen in overweging te nemen en zal het ECI ook in het Europees Parlement worden besproken.

Wie zijn Europeans for Safe Connections?
Europeans for Safe Connections is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën. We zijn niet tegen technologie, maar wel voor veilige technologie en veilige verbindingen.
Om ons ECI tot een succes te maken, is het van het grootste belang om brede steun te krijgen van veel verschillende organisaties, verenigingen en groepen die samenwerken om ten minste een miljoen handtekeningen te verzamelen.

Als deze ECI Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected belangrijk voor u is,
neem dan contact op met Europeans for Safe Connections:

© 2024 Europeans for safe connections.