Nieuws Persbericht 16 februari 2023

Europese burgers reizen naar het EU Parlement om een impopulaire kwestie voor te leggen

Er vond een belangrijke gebeurtenis plaats toen de pas opgerichte NGO Europeans for Safe Connections (ESC) op dinsdag 7 februari een bezoek bracht aan het Europees Parlement.

ESC nam deel aan een workshop die onder leiding stond van EP-lid Michele Rivasi (Groenen/EVA), Anne-Sophie PELLETIER (Links) en Ivan Sinčić (NI), samen met burgers uit heel Europa die speciaal daarvoor helemaal naar Brussel waren afgereisd.

Zie voor de fotos het persbericht op onze website

brussels
Rob van der Boom, ESC / Stop 5G ECI
Jean Huss, Rapporteur Resolution 1815
Charlotte Ryø, ESC / Stop 5G ECI
Pernille Schriver, ESC / Stop 5G ECI
Marc Arazi, Phonegate
Miguel Coma, writer/trainer on digital sustainability

Het evenement werd georganiseerd zodat belanghebbenden de coalitie Europeans for Safe Connections konden ontmoeten. De ESC gaf zijn eerste actiesignaal in het EP over de schaduwzijde van onze moderne draadloze telecommunicatietechnologieën presenteerden.

Ook waren vertegenwoordigers van de elektrohypersensitieve gemeenschap aanwezig. Zij gaven in de zaal en op video aangrijpende getuigenissen over hun sombere levenssituatie die in de toekomst met 5G en 6G onhoudbaar zal worden.

In zijn presentatie gaf de heer Rob van der Boom (Nederland) deze belangrijke conclusie: "We zien onaanvaardbare neveneffecten van radiofrequente straling op de gezondheid van mensen en ook op de natuur. De huidige regels van de EU houden daar geen rekening mee."

Ook de rapporteur van Resolutie 1815 over de risico's van EMV, Jean Huss (Luxemburg), is zeer teleurgesteld over de koers van de EU: "Met de huidige richting van de Europese Commissie en de lidstaten houdt de instelling alleen rekening met financieel-economische belangen en worden de gezondheidskwesties genegeerd."

DG Connect gaf een presentatie over de grootscheepse plannen van de EU Commissie over de uitrol van meer 5G, en binnenkort 6G met nog meer draadloze straling. Pernille Schriver (Denemarken) stelde daarover deze brandende vragen: "Al deze mensen vertellen u dat ze ziek worden en we hebben u de wetenschap uitgelegd Ik heb nu twee vragen: 1) Hoe kan de EU doorgaan met de uitrol van 5G, en nu praten jullie over 6G, terwijl de EU de milieu- en gezondheidsbeoordeling heeft overgeslagen? En 2) Hoeveel EU-financiering heeft u in de gezondheids- en milieubeoordeling gestoken?"

In haar slotverklaring zei mevrouw Rivasi (Frankrijk): "Belooft u alstublieft dat u nooit meer een technologie lanceert zonder een effectbeoordeling. We moeten de stem van onze burgers opnieuw in het debat brengen ... we hebben Europa opgebouwd op basis van mensen, op basis van vrede, op basis van welzijn, op basis van de toekomst."

Europeans for Safe Connections is op weg om een grote overkoepelende organisatie te worden met een krachtige boodschap over de neveneffecten van draadloze communicatie en digitalisering op de samenleving en de natuur.


Europeans for Safe Connections (ESC) is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën. De ESC-leden ontwikkelen voorstellen om te komen tot veiliger toepassingen van draadloze telecommunicatietechnologieën en om de blootstelling aan radiofrequenties en microgolven zo laag mogelijk te houden in het belang van individuen, de samenleving, flora en fauna.

De extra korte versie van de samenvatting van het EP-werkschip staat klaar op You Tube
Volledige versie: De workshop werd volledig behandeld in een video, deel 1
Volledige versie: De workshop werd volledig behandeld in een video, deel 2
© 2024 Europeans for safe connections.