Nieuws Onze feedback aan EC 30 October 2022

Geef uw mening - AEEA

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Afval van elektrische en elektronische apparatuur - evaluatie van de EU-regels

Over dit initiatief: In dit initiatief wordt beoordeeld of de doelstellingen worden gehaald en in hoeverre de richtlijn een circulaire economie en een milieuvriendelijk beheer van afval van elektrische en elektronische apparatuur ondersteunt.

Terugkoppelingstermijn: voor fase 2: 06 oktober 2022 - 03 november 2022.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Afgedankte-elektrische-en-elektronische-apparatuur-evaluatie-van-de-EU-regels_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Europeans for Safe Connection verwelkomt de evaluatie van de AEEA. Het is van cruciaal belang dat de ecologische voetafdruk van het afval van elektrische apparatuur grondig wordt geëvalueerd en dat dienovereenkomstig een geactualiseerde AEEA wordt opgesteld om het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

Zoals we vragen in voorstel nr. 13 van de Stop 5G Stay Connected but Protected ECI: "Neem "Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur" (AEEA), andere afvalproducten en de milieueffecten van de winning van zeldzame aardmineralen en metalen die worden gebruikt in elektronische apparatuur op in het "Zero pollution action plan"."

Het is rampzalig om te zien dat gemiddeld slechts 42,5% van de AEEA in de EU wordt gerecycleerd, terwijl landen als Estland 76%, Noorwegen 72%, IJsland 71% en Zweden 70% recyclen. Wat voor soort recyclingsysteem hebben deze landen ingevoerd?

Gemeten per hoofd van de bevolking produceren Europeanen (16,2 kg) het meeste e-afval per persoon, gevolgd door Oceanië (16,1 kg) en Noord- en Zuid-Amerika (13,3 kg). Europa hergebruikt wereldwijd het hoogste percentage AEEA, maar dat is nog altijd maar 42,5%. We moeten beter doen dan dat.

Ongeveer 21% van de AEEA is afkomstig van computers, laptops, mobiele telefoons, wifi-routers, enz. In technologische apparaten zitten verschillende hoogwaardige grondstoffen zoals goud, zilver, koper en ijzer. Door bijvoorbeeld één miljoen gebruikte mobiele telefoons te recyclen kan volgens https://theroundup.org/global-e-waste-statistics/ maar liefst 350 kg zilver, 15876 kg koper, 34 kg goud en 15 kg palladium worden teruggewonnen.

Het moet een topprioriteit zijn dat wij in de EU over doeltreffende recyclingsystemen beschikken waarbij alle elektronisch afval als een waardevolle hulpbron wordt beschouwd en waarbij het binnen de EU-grenzen naar behoren wordt gerecycleerd. Net zoals sommige EU-landen flessen recyclen. In Denemarken bijvoorbeeld is er statiegeld op flessen en het statiegeld wordt betaald aan de persoon die de flessen in het recyclingsysteem inlevert.

Het is van cruciaal belang dat de afzonderlijke waardevolle metalen, mineralen en chemische stoffen uit de gebruikte elektronica kunnen worden teruggewonnen en vervolgens in nieuwe elektronica worden hergebruikt. Door de snelheid en de omvang van de technologische ontwikkeling is de zoektocht naar grondstoffen voor de productie van nieuwe elektronica in de EU en wereldwijd sterk toegenomen. De winning van metalen en mineralen is destructief voor het plaatselijke milieu en te vaak schadelijk voor de gezondheid van de plaatselijke bevolking.

Zoals wij vragen in voorstel 14 "De richtlijn inzake ecologisch ontwerp van 2009 bijwerken door strikte limieten vast te stellen voor de verspilling van hulpbronnen en energie van alle aangesloten apparaten, met inbegrip van antennes en satellieten". Het is belangrijk dat alle elektronica zo wordt ontworpen en geproduceerd dat metalen, mineralen en chemicaliën uit de elektronica kunnen worden gehaald wanneer ze in het afval terechtkomen, en het is ook zeer belangrijk dat het grondstoffen- en energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Alle elektronica moet gemakkelijk te repareren zijn, gemakkelijk te recyclen zijn, alle metalen, mineralen en chemische stoffen moeten gemakkelijk terug te winnen zijn en natuurlijk moet de elektronica levenslang meegaan.

Het is ook zeer belangrijk dat de EU eist dat alle binnen de EU geproduceerde en geïmporteerde EE voldoet aan de RoHS-richtlijn die gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. De RoHS-richtlijn beperkt momenteel het gebruik van tien stoffen: lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's), bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP). https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en

Met vriendelijke groeten
Pernille Schriver
namens "Europeans for Safe Connections".
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen toepassing van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Betere gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Afgedankte-elektrische-en-elektronische-apparatuur-evaluatie-van-de-EU-regels_nl

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Waste-from-electrical-and-electronic-equipment-evaluating-the-EU-rules/F3353177_en

weee
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nfpgzoV1bsAhDSQWm7HdpxsYM8imY9nmbBTmXPByWxo9hn4vMm7qu9CHrvWbJqhhl&id=100082714988907
© 2024 Europeans for safe connections.