Nieuws Onze feedback aan EC 26 May 2022

Geef uw mening - Bestuivers

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

EU-initiatief inzake bestuivers – herziening

Over dit initiatief: Dit initiatief zal bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese Green Deal-doelstelling om de achteruitgang van bestuivers tegen 2030 om te keren en ervoor te zorgen dat zij essentiële voordelen kunnen blijven bieden aan de natuur en de mens.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 3 is dat 17 maart 2022 - 09 juni 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-EU-initiatief-inzake-bestuivers-herziening_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " pleiten voor een betere bescherming van bijen en andere bestuivers tegen microgolfstraling.

Wereldwijd zijn bijen aan het verdwijnen. Het wordt "colony collapse disorder" genoemd (Mysterie van de verdwijnende honingbijen) en het heeft geleid tot massaal verlies van kolonies zonder tekenen van ziekten. De bijen verlaten gewoon de bijenkorven en komen niet meer terug. Microgolfstraling is waarschijnlijk de oorzaak.

Onderzoekers van de Landau-universiteit in Duitsland ontwierpen een eenvoudig experiment voor studenten van het vak milieukunde. Acht mini-bijenkorven, elk met ongeveer 8.000 bijen, werden opgezet voor het experiment. Vier daarvan werden uitgerust met een DECT-station (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) onderin de bijenkorf, en de andere vier zonder DECT-station dienden als controlegroep. In de controlegroep keerden 16 van de 25 bijen binnen 45 minuten terug. In de aan microgolven blootgestelde bijenkasten keerden echter helemaal geen bijen terug naar de ene kast, en slechts zes bijen naar de andere.

Talrijke studies tonen aan dat microgolfstraling onveilig is. Het 5G mobiele datanetwerk is niet getest op gezondheids- en milieueffecten voordat het op de markt werd gebracht en kan daarom worden beschouwd als een experiment op de mensheid en het milieu, waaronder de bijen.

Het zijn niet alleen de bijen die worden getroffen. De biodiversiteit in het algemeen neemt af. Wereldwijd worden 1 miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd - de totale biomassa van vliegende insecten in beschermde gebieden is in 27 jaar tijd met meer dan 75% gedaald. Dit moet worden veroorzaakt door andere verontreinigende stoffen dan die reeds zijn gemeten. Het is zeer waarschijnlijk dat de draadloze straling een van deze oorzaken is.

Afgezien van de erkenning van het intrinsieke bestaansrecht van deze insecten, is het van essentieel belang te begrijpen dat de mensheid voor haar voedselvoorziening in hoge mate afhankelijk is van deze bestuivers en dat alles in het werk moet worden gesteld om hen te beschermen.

Aangezien 5G het stralingsniveau van microgolven zal verhogen en 5G nieuwe, hogere frequenties gebruikt waarvan is aangetoond dat ze in hoge mate door insecten worden geabsorbeerd, vragen wij dringend om strengere regelgeving om bijen en andere bestuivers, alsook de menselijke gezondheid te beschermen.

Lees meer: https://signstop5g.eu/nl/nieuws/wereldbijendag-20-mei

Bijvoegsel: Blogartikel "Europeanans for Safe Connections" oproep tot betere bescherming van bijen tegen microgolfstraling

Met vriendelijke groeten
Petra Bertová
namens Europeanen voor Veilige Verbindingen

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-EU-pollinators-initiative-revision/F3264767_en

pollinators feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=426788732558658&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.