Nieuws Onze feedback aan EC 18 August 2022

Geef uw mening - Kinderproducten

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Veiligheid van kinderproducten (met uitzondering van speelgoed) – vereisten waaraan Europese normen moeten voldoen

Over dit initiatief: De huidige normen voor verzorgingsartikelen voor kinderen, met uitzondering van speelgoed, zijn gebaseerd op een mandaat uit 1997 dat verouderd is, en de Commissie is van plan deze veiligheidseisen bij te werken.

Feedbackperiode: voor fase 4 is dat 05 augustus 2022 - 02 september 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Veiligheid-van-kinderproducten-met-uitzondering-van-speelgoed-vereisten-waaraan-Europese-normen-moeten-voldoen_nl

Feedback van Europeanans for Safe Connections

Wij "The Europeanans for Safe Connections" juichen dit initiatief toe en zouden graag Bijlage, hoofdstuk 25, STRALINGSGEVAREN, punt c) "Niet-zichtbare stralingsgevaren moeten zoveel mogelijk worden beperkt (met inbegrip van elektrische, magnetische, elektromagnetische velden en andere soorten straling)" als volgt verbeteren:

(c) Niet-zichtbare stralingsgevaren moeten zoveel mogelijk worden beperkt (met inbegrip van elektrische, magnetische en elektromagnetische velden en andere soorten straling). Alle producten die niet-zichtbare straling uitzenden, moeten voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar etiket - VOORZICHTIG: ELECTROMAGNETISCHE STRALING, WAARSCHUWING: MOGELIJK GEVAARLIJK VOOR KINDEREN.

Maximale stralingsemissies zoals het hoogste blootstellingsniveau (µW/m2) en ook het specifieke absorptievermogen (W/kg) moeten worden gemeten op 0mm, 10cm en 50cm afstand van de bron en in contact (0mm) met lichaam en hoofd. Deze waarden moeten zichtbaar en in vette letters worden vermeld in de handleiding en op de doos samen met het waarschuwingsetiket.

Klanten moeten er altijd op gewezen worden dat niet-ioniserende straling van draadloze producten schadelijk is voor de gezondheid en dat de effecten cumulatief zijn in de tijd.

De klanten moeten worden geïnformeerd dat zij deze producten zo ver mogelijk van hun lichaam/hoofd/buik moeten gebruiken om de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid te beperken.

Alle draadloze producten moeten een handmatige bediening hebben om alle draadloze functies uit te kunnen schakelen.

Alle reclame voor draadloze apparatuur moet waarschuwingen bevatten over stralingsrisico's.

Fabrikanten moeten een alternatieve oplossing zonder draadloze zenders bieden voor kinderproducten met zenders.

Uitleg:

Ouders zijn zich niet bewust van de enorme hoeveelheid stralingsbronnen - slimme luiers, draadloze babyfoons en camera's, slimme tandenborstels met bluetooth, slimme horloges, slimme lampen, mobiele telefoons en tablets, in de buurt van magnetrons, in de buurt van inductieovens en nog veel meer. Ouders moeten goed worden geïnformeerd en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Dit verzoek is in overeenstemming met de WHO-etikettering - elektromagnetische straling zit in groep 2B (mogelijk kankerverwekkend voor de mens) en zal naar verwachting veranderen in gewoon "kankerverwekkend" (het IARC is van plan de classificatie in 2022-24 te herzien)

Dit verzoek is in overeenstemming met ons ECI, voorstel 9: Vraag, ter bescherming van de menselijke gezondheid en de bio-integriteit, de EU-burgers om geïnformeerde toestemming alvorens hen bloot te stellen aan RF EMV. https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven/voorstel-9

De bevoegdheid voor etikettering kan worden bevestigd op grond van art. 114 VAN HET VWEU.

In de toekomst zal een actualisering van deze Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed ten aanzien van speelgoed dat RF-EMF (microgolven) uitzendt, welkom zijn.

Zorg er bovendien voor dat alle draadloze producten voldoen aan Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp om energie te besparen en zo weinig mogelijk RF-EMF uit te stralen.

Met vriendelijke groeten,
Petra Bertová en Kamil Bartošák
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Safety-of-childrens-products-excluding-toys-requirements-to-be-met-by-European-standards/F3333866_en

childs products
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02u3tupnXoBGzsNuRm6A7boBp8cHBTv3otoQv4vL1v2v2Vn5FYVrNmyKFN3iKGkkNel&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.