Nieuws Onze feedback aan EC 10 May 2022

Geef uw mening - Cyberveiligheid en informatiebeveiliging

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Cyberbeveiliging – uniforme regels voor EU-instellingen, -organen en -agentschappen

Over dit initiatief: De voorgestelde regels zullen de cyberbeveiliging in alle EU-instellingen verbeteren, door:

- het gemakkelijker te maken om informatie over cyberdreigingen te delen,

- efficiënter op te treden bij het voorkomen van en reageren op cyberdreigingen

Feedbackperiode: voor fase 5 is dat 23 maart 2022 - 18 mei 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12785-Cyberbeveiliging-uniforme-regels-voor-EU-instellingen-organen-en-agentschappen_nl

Informatiebeveiliging – gemeenschappelijke regels voor EU-instellingen, -organen en -agentschappen

Over dit initiatief: De instellingen, organen en agentschappen van de EU hebben elk hun eigen beveiligingsregels voor de bescherming van gevoelige informatie. Dit maakt het moeilijk om ervoor te zorgen dat zij dergelijke informatie op dezelfde manier beschermen en uitwisselen.

Dit initiatief heeft tot doel strikte gemeenschappelijke normen vast te stellen voor de veilige uitwisseling van informatie. Deze zullen verplicht zijn en gelden voor alle instellingen, organen en agentschappen van de EU.

Feedbackperiode: voor fase 5 is dat 23 maart 2022 - 18 mei 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Informatiebeveiliging-gemeenschappelijke-regels-voor-EU-instellingen-organen-en-agentschappen_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections" verwelkomen dit initiatief om de cyberveiligheid te verbeteren.

Om het risico te verminderen en cyberdreigingen te voorkomen, stellen wij het volgende voor:

- Minimalisatie van draadloos verzonden gegevens is cruciaal voor de veiligheid van medische patiënten. Het beginsel van gegevensminimalisatie houdt in dat de transmissie en opslag van gegevens wordt beperkt tot wat nodig is om specifieke doeleinden te vervullen.

VERKLARING: Fitnessgegevens zijn nu al een aantrekkelijk doelwit voor zorgverzekeraars en 465.000 pacemakers zijn teruggeroepen vanwege kwetsbaarheden in de cyberbeveiliging. Gehackte medische apparatuur zou een achterdeur in ziekenhuisnetwerken kunnen vormen.
MEER: https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-20

- Alle verkopers van aangesloten apparaten zullen verplicht zijn de klant te informeren over de veilige manieren om een internetverbinding te gebruiken, hoe deze verbinding kan worden uitgeschakeld en over alle internetopties.

TOELICHTING: De wearable-industrie is tegenwoordig booming. De gebruiker draagt zelf bij tot het lekken van de privacy van gegevens en van de beveiliging van apparaten, aangezien hij zich niet bewust is van de verschillende bedreigingen en de kwetsbaarheid van de apparaten.
MEER: https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-19

- De voorgestelde regels zullen de cyberbeveiliging in alle EU-instellingen verbeteren. Maar veel persoonlijke apparaten zijn verbonden met providers van buiten de EU. Gebruikers moeten op zichtbare wijze worden geïnformeerd wie de provider van hun gegevens is en waar de communicatie precies naartoe gaat.

- We hebben reeds een instelling voor gegevensbescherming - het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). Voorzie het Europees Comité voor gegevensbescherming en elke nationale autoriteit voor gegevensbescherming van voldoende financiële en personele middelen. Zorg ervoor dat zij vrij zijn van belangenconflicten, zodat zij schendingen van digitale rechten onafhankelijk kunnen onderzoeken en bestraffen.
MEER: https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-21

Met vriendelijke groet
Petra Bertova Polovkova
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12785-Cybersecurity-uniform-rules-for-EU-institutions-bodies-and-agencies/F3257768_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Information-security-common-rules-for-EU-institutions-bodies-and-agencies/F3257771_en

cybersecurity feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415072100396988&id=247379643832902
infosecurity feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415419470362251&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.