Nieuws Onze feedback aan EC 22 Januari 2023

Geef uw mening - Cyberweerbaarheid

U kunt ook meewerken aan de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij biedt een platform "Have your say" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw feedback te schrijven. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat steeds uit 5 fasen en elke fase staat gedurende een bepaalde periode open voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep voor bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Wet inzake cyberveerkracht - nieuwe cyberbeveiligingsregels voor digitale producten en ondersteunende diensten

Over dit initiatief: Dit initiatief beoogt tegemoet te komen aan de marktbehoeften en consumenten te beschermen tegen onveilige producten door gemeenschappelijke cyberbeveiligingsregels in te voeren voor fabrikanten en verkopers van materiële en immateriële digitale producten en nevendiensten.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 5 is dat 19 september 2022 - 23 januari 2023.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-resilience-act-new-cybersecurity-rules-for-digital-products-and-ancillary-services_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " juichen dit initiatief toe en willen er enkele belangrijke verbeteringen aan toevoegen.

Artikel 10 gaat over de verplichtingen van fabrikanten. Tot de verplichtingen behoort ook het publiceren van INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER, zoals nader omschreven in bijlage II - dat is de lijst van informatie die bij het product met digitale elementen dient te worden verstrekt.

Wij stellen voor deze informatie toe te voegen aan de lijst ter kennisname van de gebruiker:

- Indien het apparaat communiceert met andere apparaten of verbonden is met het internet, wordt de gebruiker geïnformeerd over de exacte lijst van verzonden gegevens, de frequentie van de gegevensoverdracht, de ontvanger van deze gegevens, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en ook over de methode van verwerking van deze gegevens en of er geautomatiseerde processen worden gebruikt en wat voor soort (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, neurale netwerken, expertsystemen).

In bijlage I worden ESSENTIËLE CYBERSECURITY EISEN gedefinieerd.

Wij stellen voor deze eis aan de lijst toe te voegen:

- Als het apparaat met andere apparaten communiceert of met het internet is verbonden, moet de gebruiker zoveel mogelijk functies in een offline-modus kunnen gebruiken. Bij verbinding zijn alle soorten verbindingen evenwaardig: zowel bedraad als draadloos.

Deze suggesties komen overeen met voorstel 22 en voorstel 7 van ons Europees burgerinitiatief "Stop 5G — Stay connected but protected".

Met vriendelijke groet
Petra Bertová
namens de Europeans for Safe Connections
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Meer gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-resilience-act-new-cybersecurity-rules-for-digital-products-and-ancillary-services/F3376209_nl

cyber resilience
Facebook post beschikbaar om te delen:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Gb8g5xxYswrfj8e1q2D9hXBfJPwJx9XUd4Sw2vJkpX1GAhbY4y4ThQZnyViXNBtGl&id=100082714988907
© 2024 Europeans for safe connections.