Nieuws Onze feedback aan EC 20 May 2022

Geef uw mening - Ecodesign

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Duurzame producten

Over dit initiatief: Dit initiatief, waarbij de richtlijn inzake ecologisch ontwerp zal worden herzien en zo nodig aanvullende wetgevingsmaatregelen zullen worden voorgesteld, heeft tot doel producten die in de EU op de markt worden gebracht duurzamer te maken.

Feedbackperiode: voor fase 5 is dat 03 april 2022 - 22 juni 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Duurzame-producten_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " juichen de actualisering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp uit 2009 toe, omdat wij hierom vragen in ons burgerinitiatief Europeans in het voorstel 14.

https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-milieu/voorstel-14

Draadloze elektronische apparaten vallen niet onder de huidige richtlijn inzake ecologisch ontwerp, die voorschrijft dat fabrikanten van energieverbruikende producten verplicht zijn om in de ontwerpfase het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten van producten te verminderen.

De lancering van 5G zal naar verwachting een overvloed aan nieuwe onderling verbonden apparaten op de markt brengen, waarvan de meeste hun voorgangers zullen vervangen. De cyclus van nieuw kopen en oud weggooien wordt dus aanzienlijk gestimuleerd. In plaats van de milieu-impact te verminderen en energie te besparen, ontstaat er een hele nieuwe industrie die duizenden satellieten en nieuwe generaties van een exploderende hoeveelheid antennes, elektronische apparaten zoals honderden miljoenen mobiele telefoons, tablets en zelfs een internet van onderwaterdingen , enzovoort zal bouwen.

Wij willen alle groepen apparaten die met de digitalisering samenhangen, met name die welke in de vorige alinea zijn opgesomd, in de richtlijn inzake ecologisch ontwerp opnemen om hun energie- en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, alsmede hun energiezekerheid en de vermindering van de vraag naar natuurlijke hulpbronnen.

Volgens het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de EU moeten alle elektronische apparaten, met name die welke voor digitalisering worden gebruikt, ook geschikt worden gemaakt "voor een klimaatneutrale, grondstofefficiënte en circulaire economie, afval verminderen en ervoor zorgen dat de prestaties van koplopers op het gebied van duurzaamheid geleidelijk de norm worden" De richtlijn inzake ecologisch ontwerp is een mogelijk aanknopingspunt voor deze doelstellingen.

Bedenk altijd dat bekabelde verbindingen een enorme energiebesparing opleveren ten opzichte van Wi-Fi zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Met vriendelijke groet
Petra Bertova Polovkova
namens de Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative/F3262049_en

ecodesign feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422207223016809&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.