Nieuws Onze feedback aan EC 13 June 2022

Geef uw mening - eHealth

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Digitale gezondheidsgegevens en -diensten — Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Over dit initiatief: De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal:

- een veilige uitwisseling van patiëntengegevens (ook wanneer zij naar het buitenland reizen) en de controle van de burgers over hun gezondheidsgegevens bevorderen

- onderzoek naar behandelingen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en resultaten te ondersteunen

- de toegang tot en het gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek, beleidsvorming en regelgeving aanmoedigen, met een betrouwbaar bestuurskader en met inachtneming van de regels inzake gegevensbescherming

- digitale gezondheidsdiensten te ondersteunen

- de veiligheid en aansprakelijkheid van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg te verduidelijken.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 5 is dat 04 mei 2022 - 28 juli 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitale-gezondheidsgegevens-en-diensten-Europese-ruimte-voor-gezondheidsgegevens_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " zijn tegen dit initiatief in zijn geheel.

Persoonsgegevens zijn digitaal goud. Hoe groter de dataset - hoe groter het risico van een aanval.

- 500 miljoen Facebook-gebruikersgegevens werden gestolen in 2021
- 700 miljoen gebruikersgegevens van LinkedIn werden gestolen in 2020-2021
- De Duitse verzekeringsmaatschappij Haftpflichtkasse werd in juli 2021 aangevallen

De verwerking van persoonlijke medische gegevens in een grote gecentraliseerde databank houdt waarschijnlijk een groot risico in voor de fundamentele rechten en vrijheden van personen.

Bv. bedrijfsartsen kunnen deze databanken ook bereiken, zodat de selectie bij aanwerving zal geschieden op basis van gezondheidsdiscriminatie, zelfs zonder dat dit bekend wordt!

Het Next Generation Internet-initiatief is bedoeld om een internet van mensen te creëren. De Europese Commissie heeft in het kader van haar digitale en data-strategieën verschillende wetgevingsvoorstellen ingediend die het gebruik en het delen van (persoons)gegevens tussen meer publieke en private partijen zullen vergemakkelijken. Maar volgens het Europees Comité voor gegevensbescherming zal dit "aanzienlijke gevolgen hebben voor de bescherming van de fundamentele rechten op privacy en de bescherming van persoonsgegevens".

In ons europees burgerinitiatief "Stop 5G - Stay connected but protected" maken we ons zorgen over medische gegevens die via draadloze communicatie worden verzameld. Maar dit eHealth-initiatief is nog veel erger :(

Wij zien medische netwerkapparatuur en andere mobiele gezondheidstechnologieën als een tweesnijdend wapen. Ze hebben het potentieel om de gezondheidszorg te verbeteren, maar ze kunnen ook een destructief instrument zijn dat patiënten en gezondheidszorgorganisaties blootstelt aan veiligheids- en gezondheidsrisico's. Onze bezorgdheid is gebaseerd op algemeen bekende veiligheidsincidenten die het vertrouwen ondermijnen in de bescherming van de gezondheid of het leven van burgers en van de privacy van individuele medische gegevens.

- 465.000 apparaten van Abbott werden door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) teruggeroepen, omdat Connected pacemakers in 2017 betrokken waren bij een groot hackrisico.
https://www.raps.org/regulatory-focus%E2%84%A2/news-articles/2017/8/abbott-recalls-465,000-pacemakers-for-cybersecurity-patch

- In maart 2019 waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat computerhackers van "low skill level" via Bluetooth gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot sommige geïmplanteerde aangesloten pacemakers, ermee kunnen manipuleren en het leven van patiënten in gevaar kunnen brengen.
https://cdn.stmarytx.edu/wp-content/uploads/2020/10/Study-of-Wireless-Security-Attacks-on-Medical-Devices.pdf

- Onderzoekers waren in staat de controle over sommige draadloze insulinepompen en glucosecontrolesystemen over te nemen.
https://cdn.stmarytx.edu/wp-content/uploads/2020/10/Study-of-Wireless-Security-Attacks-on-Medical-Devices.pdf

Lees hier ons ECI-voorstel:
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-data/proposal-19

Met vriendelijke groeten
Petra Bertová
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digital-health-data-and-services-the-European-health-data-space/F3293852_en

eHealth feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439922594578605&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.