Nieuws Onze feedback aan EC 27 April 2022

Geef uw mening - Geautomatiseerde auto's

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Geautomatiseerde auto's - technische specificaties

Over dit initiatief: Vanaf medio 2022 gelden nieuwe EU-regels (Verordening 2019/2144) voor moderne technologieën die in voertuigen worden gebruikt, om de verkeersveiligheid te verbeteren en de vervuiling terug te dringen. Dit initiatief introduceert specifieke voorschriften voor geautomatiseerde en volledig geautomatiseerde ("bestuurderloze") voertuigen en de systemen die ze gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn in het gebruik.

Feedbackperiode: voor fase 4 was dit 07 april 2022 - 05 mei 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12152-Geautomatiseerde-autos-technische-specificaties_nl

Feedback van Europeanen voor veilige verbindingen

Wij " Europeans for Safe Connections " zijn zeer bezorgd over dit initiatief.

Er zijn verschillende problemen die aandacht behoeven:

- In zijn algemeenheid staan burgerrechten en privacy op het spel met de voorgestelde informatiestroom.
- Passagiersgegevens en reisgegevens zouden wettelijk niet beschikbaar mogen zijn voor andere dan reisgerelateerde doeleinden.
- Voor de verwerking van gegevens wordt een gecompartimenteerde aanpak voorgesteld.
- Gegevensminimalisering moet worden toegepast om gegevensdiefstal te voorkomen.

Wij stellen voor dat onder technische specificaties het volgende wordt beschreven:

- persoonsgegevens van passagiers worden altijd uitsluitend ter plekke bewaard
- het platform voor passagiersbevoegdheden en het platform voor reisgegevens strikt gescheiden zijn
- het platform voor passagiersbevoegdheden mag niet op het netwerk worden aangesloten
- routecoördinaten die zijn afgehandeld, worden standaard uit het systeem verwijderd. De gebruiker kan kiezen om ze op te slaan.
- alle sensorgegevens worden gewist wanneer de navigatie is beëindigd. Dit is standaard vooraf ingesteld. De gebruiker kan er echter voor kiezen om ze op te slaan. Dit wordt het "opt-in" systeem genoemd voor het opslaan van sensorgegevens.
- alle bronnen van radiofrequente elektromagnetische velden worden exact gespecificeerd. Standaard moeten ze uitgeschakeld worden. De gebruiker kan ze één voor één inschakelen.
- apparaten die voor de communicatie met andere auto's worden gebruikt, mogen het interieur van de auto niet bestralen en mogen het interieur van auto's in de omgeving niet bestralen
- geleiding door satellieten waarvan de eigenaar zich buiten de EU bevindt, wordt verboden


Wij stellen voor dat deze voorbereidingen worden getroffen vóór de invoering van een geautomatiseerd besturingssysteem (ADS) van volledig geautomatiseerde voertuigen:

- een effectbeoordeling te maken van de bescherming van persoonsgegevens en de naleving te toetsen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-19

- ervoor zorgen dat het openbaar vervoer wifi- en stralingsvrije opties biedt. Dit betekent dat we de traditionele vervoermiddelen naast de geautomatiseerde trams, bussen, metro's en treinen moeten houden. Zo niet, dan zouden gevoelige personen worden gediscrimineerd. https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven/voorstel-8

- In elke auto een breedbandmeter voor RF EMV inbouwen. De werkelijke piekintensiteit (niet het gemiddelde) moet zichtbaar zijn op een display in de cabine. Zorg er ook voor dat passagiers door middel van etikettering worden geïnformeerd over deze straling. Gevaarlijke zones (met inbegrip van auto's en openbaar vervoer) moeten bij de ingang goed zichtbaar worden gemarkeerd met waarschuwingsborden "Opgelet niet-ioniserende straling" ter bescherming van de bevolking en een waarschuwingsbord voor burgers met pacemakers en andere implantaten. https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven/voorstel-9

- openbare debatten te organiseren over de vraag of en in welke mate digitale innovaties moeten worden toegestaan. Het is duidelijk dat de ADS een groot aantal apparaten zal omvatten die radiofrequenties (RF EMF) uitzenden, en dat langs de wegen steeds meer kleine cellen zullen worden geïnstalleerd. Voertuigen met elektromotoren genereren ook hogere waarden van magnetische velden. Met dit alles moet rekening worden gehouden bij de invoering van digitale innovaties.
https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-23


Met vriendelijke groet
Petra Bertova Polovkova
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12152-Automated-cars-technical-specifications/F3250568_en

cars feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406400784597453&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.