Nieuws Onze feedback aan EC 10 May 2022

Geef uw mening - Gezondheid van vee

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Diergezondheid: plaatsen waar vee (landdieren) wordt gehouden (aanvullende regels)

Over dit initiatief: Regels over de registratie en erkenning van inrichtingen waar "landdieren" (d.w.z. vee) worden gehouden, zijn opgenomen in deel IV van de Gezondheidswet voor dieren, met het oog op de bescherming van de diergezondheid.

Termijn voor de feedback: voor fase 4 is dat 22 april 2022 - 20 mei 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Diergezondheid-plaatsen-waar-vee-landdieren-wordt-gehouden-aanvullende-regels-_nl

Feedback from Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " zijn bezorgd over het feit dat dieren steeds meer schade wordt berokkend. Dieren worden verwaarloosd door de manier waarop wij landbouw bedrijven en de manier waarop wij met de natuur omgaan. De telecom-industrie bouwt antennes en zenders in de buurt van boerderijen, waardoor de dieren minder goed kunnen gedijen en ziek kunnen worden. Er is geen regelgeving in de gang van zaken rond de zendmasten met betrekking tot dierenwelzijn.

Professor Buchner bestudeerde een varkenshouderij waar een basisstation voor mobiele telefonie was geïnstalleerd op een afstand van ongeveer 300 meter van de boerderij:
https://www.emf-portal.org/en/article/25708

De vruchtbaarheid van de varkens daalde van 2.908 tot 2.576 worpen per jaar. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde aantal levend geboren biggen van 10,8 tot 9,8 per worp.

Slechts enkele maanden na het operationeel worden van de zender nam het aantal hermafrodieten toe met een factor >12. Bovendien traden aangeboren afwijkingen op bij kop, buik en poten, die op dit bedrijf nog nooit eerder waren gezien. De verhouding tussen mannelijke ten opzichte van vrouwelijke dieren daalde ook aanzienlijk bij de pasgeboren biggen.

Op een ander bedrijf stond de mast op 20 meter afstand in de onmiddellijke nabijheid van de koeienweide. Het aantal miskramen en doodgeborenen nam toe en het bloedbeeld van de koeien vertoonde extreem lage waarden voor witte bloedcellen (leukocyten).
https://www.bund-naturschutz.de/mobilfunk/leben-und-funk/rindersterben

Dieren zijn altijd indicatoren geweest van een slechte en vervuilde toestand van het milieu, die uiteindelijk ook ons mensen treft.
https://www.oedp.de/partei/bundesarbeitskreise-und-kommissionen/bak-mobilfunk/wirkung-von-mobilfunkstrahlung-auf-nutztiere

Lees meer: https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven/voorstel-10

Met vriendelijke groeten
Petra Bertova Polovkova
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Animal-health-places-where-livestock-terrestrial-animals-are-kept-additional-rules-/F3257772_en

livestock feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415415680362630&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.