Nieuws Onze feedback aan EC 07 September 2022

Geef uw mening - Wereldwijde gezondheid

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Gezondheid in de wereld - nieuwe EU-strategie

Over dit initiatief: Sinds de mededeling van de Commissie van 2010 over de rol van de EU in de volksgezondheid in de wereld zijn er belangrijke veranderingen geweest op het gebied van mondiale gezondheid en geopolitiek.

Dit initiatief zal een nieuwe strategie voor wereldwijde gezondheid ontwikkelen om op deze veranderingen in te spelen en het leiderschap van de EU op dit gebied te versterken.

Feedbackperiode: voor fase 3 is dat 27 juni 2022 - 19 september 2022.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Global-health-new-EU-strategy_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections" zijn zeer bezorgd over deze "one size fits all"-strategie. Gezondheidsstrategieën moeten door elke lidstaat zelf worden overwogen en geëvalueerd. Deskundige beslissingen kunnen alleen worden genomen als zij gebaseerd zijn op relevante gegevens. Het is onaanvaardbaar dat externe niet-EU-organisaties gevoelige gezondheidsgegevens van EU-burgers verwerken - WHO, VN enz. Wij pleiten voor decentralisatie naar regio of gemeenschap.

Wij eisen een moratorium totdat er een breed en geïnformeerd publiek debat over dit onderwerp heeft plaatsgevonden.

Ondertussen geven wij een reactie op 3 problemen die het initiatief wil aanpakken in het document CALL FOR EVIDENCE deel A, punt 2):

- "de verbanden tussen het milieu, de gezondheid van dieren en planten en de menselijke gezondheid".

Draadloze datadiensten die gepulseerde microgolfstraling uitzenden hebben een negatief effect op dieren, het milieu en de gezondheid. Dit feit is algemeen bekend, vastgesteld.

Volgens industriële rapporten zal het energieverbruik van draadloze apparaten en netwerken exponentieel toenemen. Het draadloze energieverbruik zal tot 2030 met 160% toenemen en 5G zal de wereldwijde CO2-uitstoot met ongeveer 250 megaton doen toenemen.

Wij vragen om een vermindering van het massale elektriciteitsverbruik dat door draadloze digitale communicatietechnologie wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door voorrang te geven aan bekabelde oplossingen en energiezuinige oplossingen teneinde de algemene gezondheid van de Gemeenschap te bevorderen.

- "nieuwe benaderingen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen om de toegang tot veilige, hoogwaardige, doeltreffende en betaalbare behandelingen voor iedereen te waarborgen, met behoud van innovatie".

Europeanen moeten toegang hebben tot medische zorg wanneer dat nodig is, maar medische systemen mogen niet worden onderworpen aan grensoverschrijdende controles - zo garanderen de EU-lidstaten diversiteit en keuzevrijheid.

Wij geven de voorkeur aan preventieve methoden boven dure geneesmiddelen. Het belangrijkste is dat we alle pathogene giffen in het milieu terugdringen en een zo natuurlijk mogelijke habitat voor alle soorten behouden.

- "Digitalisering, een krachtig kenmerk, dat ten volle moet worden benut om oplossingen op het gebied van gezondheid te bieden".

Wij maken ons vooral zorgen over het solutionisme en vertrouwelijke gezondheidsgegevens. Het hacken van medische apparatuur zou een achterdeur in ziekenhuisnetwerken kunnen creëren.
www.researchgate.net/publication/318575538_
A_review_of_security_challenges_attacks_and_resolutions_for wireless_medical devices

Minimalisering van draadloos verzonden gegevens is van cruciaal belang voor de veiligheid van medische patiënten. Het beginsel van gegevensminimalisering houdt in dat de overdracht en opslag van gegevens wordt beperkt tot uitsluitend wat nodig is voor specifieke doeleinden.
signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-20

Een nieuw rapport over AI en Gezondheidsgegevens geeft aanleiding tot bezorgdheid. Als gegevens betrouwbaar en nauwkeurig zijn, zouden ze correcte antwoorden moeten kunnen geven over diagnoses en behandelingen, maar blijkbaar zitten gegevensbestanden die voor AI worden gebruikt vol foutieve gegevens, wat leidt tot verkeerde behandelingen, inadequate patiëntenzorg en verspilling van belastinggeld.
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdgth.2022.862095/full

Verder wordt EHS (elektrohypersensitiviteit) niet erkend als een bestaand feit en zou de EU hun lidstaten het volgende moeten adviseren:

> Voor EHS personen zijn CT een veel groter risico en een veel grotere belasting dan MRI, dus dit moet worden overwogen wanneer onderzoeken worden aangevraagd.

> RF EMV wordt in verband gebracht met diabetes, dus hiermee moet rekening worden gehouden bij het gebruik van draadloze systemen voor insulinebeheer die continue gepulseerde microgolfstraling uitzenden (http://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14519).

>Er moet worden gezorgd voor zones met schone lucht zonder gepulseerde microgolfstraling in nationale parken, steden, scholen, ziekenhuizen en op alle werkplekken.

>Kinderen moeten op school worden voorzien van gezonde en positieve leeromgevingen die vrij zijn van blootstelling aan Wi-Fi netwerken gedurende de hele dag.

Vriendelijke groeten

Petra Bertová
namens de Europeans for Safe Connections
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Meer gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Global-health-new-EU-strategy/F3337187_nl

PS: Veel dank aan Allan, Charlotte, Eniko, Frantz, Giorgio, Kamil, Michaela.

global health
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GViN9eGau7jX7Gy28LjRCaNpBw5sCBv3Rs4itX7pSWkUZoSMUGfdw5RhoDZ4rL5Cl&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.