Nieuws Onze feedback aan EC 14 October 2022

Geef uw mening - Jeugdstrategie

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

EU-strategie voor jongeren 2019-2027 - tussentijdse evaluatie

Over dit initiatief: Het doel van dit initiatief is om de algemene doeltreffendheid en prestaties van de strategie, de efficiëntie, de relevantie, de samenhang en de toegevoegde waarde van de EU te evalueren.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 2 is dat 23 september 2022 - 21 oktober 2022.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-EU-Youth-Strategy-2019-2027-interim-evaluation_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij "Europeans for Safe Connections" vinden dat de EU-strategie voor jongeren haar doelstellingen niet haalt.

Een van de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren is "het ondersteunen van sociaal en maatschappelijk engagement". Jongeren moeten respect en tolerantie ontwikkelen voor minderheden, mensen met een handicap, mensen met andere meningen en behoeften - dit betreft zowel mensen die niet van sigarettensmog houden als mensen die niet van elektrosmog houden. Jongeren moeten leren dat draadloos gebruik hetzelfde effect heeft als roken - ook je omgeving wordt eraan blootgesteld.

Een van de EU-beleidsmaatregelen voor jongeren is "Gezondheid en welzijn van jongeren". Maar jongeren leren niet hoe ze moderne technologieën veilig kunnen gebruiken. Het is als een kind dat met een mes speelt. We moeten hen leren hoe ze die veilig kunnen gebruiken, zodat ze zichzelf en anderen geen schade berokkenen. Hetzelfde geldt voor draadloze producten.

Jongeren hebben het recht om de wereld te verkennen en hun leven te verrijken met informatie. Volwassenen en verantwoordelijke instanties hebben de plicht te zorgen voor een gezonde psychosociale en fysiologische ontwikkeling.

Kinderen hebben de "gave" dat zij gemakkelijk leren omgaan met tablets, mobiele telefoons en computers, en daarom is het niet nodig de inspanningen op het gebied van digitaal onderwijs op te voeren. Wij denken daarentegen dat kinderen op school en thuis steeds meer worden blootgesteld aan oncontroleerbare digitalisering en dat juist de niet-digitale vaardigheden afnemen. Door overmatig gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen de grafomotorische vaardigheden, het geheugen, de creativiteit, de besluitvorming en het probleemoplossend vermogen van kinderen in het gedrang komen. Onderzoeker Rüdiger Maas constateert dat kinderen steeds afhankelijker en ongelukkiger worden en noemt digitale media als reden. www.focus.de/familie/kindergesundheit/ruediger-maas-im-focus-online-interview-wir-erziehen-eine-generation-von-ungluecklichen-kindern-mahnt-forscher_id_24431828.html

Een aantal medische onderzoekers bevestigt dat digitale technologieën vergeleken kunnen worden met digitale drugs. Het maakt niet uit of we het hebben over verslaving aan computerspelletjes, sociale media, televisiekijken, multimedia-inhoud op het internet of gewoon surfen op het internet. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Kinderen krijgen al vroeg te maken met verslaving en krijgen dopamine en adrenaline binnen via schermen. Er is minder behoefte aan face-to-face socialisatie, uitgaan, sporten. Psychologische problemen ontstaan door het gebrek aan schermtijd, die zich kunnen ontwikkelen tot ernstige aandoeningen. Er is ook een schadelijk effect van blauw licht op de hersenen. Voeg aan deze feiten het feit toe dat de meeste autoriteiten (zowel instellingen als ouders) totaal niet weten dat draadloze technologie de gezondheid van kinderen schaadt, hetzij acuut, hetzij op lange termijn.

Laten we kinderen en tieners leren dat alle technologie nuttig kan zijn, maar ook nadelen heeft. Moedig creativiteit en gezonde nieuwsgierigheid aan, maar zorg er tegelijkertijd voor dat technologie geen digitale drug wordt of een middel voor schadelijke blootstelling, dat uiteindelijk de gezondheid en ontwikkeling van een kind schaadt.

Het is van essentieel belang dat alle belanghebbenden, ook de onderwijsinstanties en organisaties die betrokken zijn bij de digitalisering in het onderwijs, worden voorgelicht over de valkuilen van draadloze technologieën. Door het voorbeeld van volwassenen zouden zij ook indirect worden opgevoed. De discussie over het opnemen van een preventieve aanpak in de nationale leerplannen van de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid en over het begin van het gebruik in een later stadium van de ontwikkeling moet worden bevorderd.

Met vriendelijke groet,
Petra Bertová en Kamil Bartošák
namens Europeans for Safe Connections
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Meer gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-EU-Youth-Strategy-2019-2027-interim-evaluation/F3348637_en

Feedback from l’Association Résistance 5G Nantes

The problem of children and young adolescents facing digital tools concerns the addiction to cell phones and, more broadly, the addiction to screens caused by the captology of attention that has been very well established by neuroscientists working for GAFAM (and that some of them have denounced): catastrophic addiction for health, concentration, memorization, social relations, etc. This has been well demonstrated by neurologists Michel Desmurget and Manfred Spitzer, among others.

1. The evil comes from GAFAM and Silicon Valley. These people have worked on how to capture the attention of everyone, especially young people and children, the old targets of advertisers. However, the leaders and executives of GAFAM have taken radical measures to protect their own children from screens and cell phones (schools without screens, no personal screens or mobiles before the age of 15).

2. The OECD's international Pisa survey clearly sounds the alarm: teaching with digital tools is globally impoverishing, especially for learning the mother tongue and math. This is perfectly understood by the designers of GAFAM who protect their children.

3. Concerning mobile telephony and children’s brain cancers, the Mobi-Kids study was largely influenced by the operator Orange, which masked its obvious conflicts of interest. This was recognized afterwards (and minimized) after the Phonegate Alert investigation denounced it. Europe should therefore denounce it too ; . industrial lobbies cannot continue to manipulate science with impunity.

4. Cell phone manufacturers are fiddling the head, trunk and pelvis SARs of their devices on a massive scale, either at the design stage or during upgrades. This is even more dangerous for children and young adolescents. These manufacturers must be ruthlessly prosecuted. As for the SAR measurement protocols, they must be reviewed in a more restrictive way (in contact with the head and the body).

To protect our children and youth, prevention efforts must be massively increased throughout Europe, in all establishments that welcome children and parents. In response to the alarming findings in the field, a number of local authorities and regional health agencies in France are already funding initiatives to prevent the risks associated with overexposure to screens, the most important of which are health and human risks (major developmental delays, behavioral problems, sleep disorders, language problems, delays in schooling, etc.), as well as exposure to violence, cyber-bullying and pornography (from the age of 8 onwards). This is all the more important as overexposure to screens is most often combined with exposure to radio frequencies which are now known to disrupt brain activity. We therefore invite the European public authorities to increase their efforts in this direction in all establishments, in particular: day nurseries, after-school care, primary, secondary and high schools.

We must therefore make a strong effort to raise awareness, while respecting three conditions:

1. Awareness must concern the "educational world" in the broadest sense : pupils, but also parents and the educational community, including teachers, management and school doctors;

2. The solicited associations or institutions must be able to demonstrate the absence of conflict of interest, in other words, they must not be financed by the digital industry, which has invested the field of prevention in order to better influence it;

3. Carry an ambitious message:

- Respect the recommendations of the WHO and pediatricians' associations by banning the sale of digital toys, tablets and computers for babies and children under 3 years old. This also implies a ban on the sale or promotion of smartphone applications for children under 3.

- No screens before 5 years old : in line with the World Health Organization's message of "as little screen time as possible" before 5 years old.

- No more than one hour per day before 10 years old.

- No smartphones before the age of 15, as is the case for the children of GAFAM executives: access to the Internet for children on their own inexorably exposes them to inappropriate content.

- Encourage the "No Screen Challenge" or "Disconnect Challenge" : successfully implemented in France for the past 20 years, this appears to be the best way until now to raise awareness, allowing participants to discover the benefits of disconnection.

- Possibly authorize the use of the phone without internet for young people under 15 years old in order to establish a link with parents (school outing times etc.) by recommending the hands-free kit, and not to apply it against the ear, the trunk and at the level of the pelvis.

- Prohibit the access of minors to pornographic content up to the age of 18 years of age, in accordance with the law.

- Be inspired by the article n° L227/24 of the French Penal Code, transposed in the law of June 17, 2008, to all primary, middle and high school students, as well as their parents, defining digital harassment as a crime (risk for the authors of harassment of up to 3 years of imprisonment and 45000 € of fine).

Promote books and notebooks instead of screens at school:

- No screens present within nurseries, preschools and elementary school. The connections for the administration must be wired, and wifi and bluetooth prohibited.

- No screens outside of the teaching of computer science at the college.

- The screens used in the school environment must remain in the establishments.

- End the principle of replacing notebooks and books with expensive digital tablets, often diverted from their educational use.

For many communities, offering tablets was seen as an opportunity to give a "gift" to their citizens while contributing to improving education. However, the ecological, economic and psychological cost of these devices is enormous. Bad-adapted and rapidly obsolete, they often end up in a closet or are diverted to serve as game consoles, or the data is collected for the benefit of industrialists with little concern for the general interest. Favoring deconcentration, enemies of memorization, they are more the enemies than the allies of learning.

Thus, as long as no serious - and independent - study demonstrates the famous "benefit/risk" of these digital terminals, it is recommended to stop their distribution and to maintain the use of printed books and notebooks. In the future, for basic democratic purposes, any introduction of digital tools in schools should be subject to prior consultation and validation by the educational community of the school (teachers, school medicine, management, parents and students).

l’Association Résistance 5G Nantes

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-EU-Youth-Strategy-2019-2027-interim-evaluation/F3350408_en

youth
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02227hZBxc9gD7gyNrDMQyHds5is1cDVxKeYbA1SZXrS2X3J6YYmN495jXZd66fsHnl&id=100082714988907
© 2024 Europeans for safe connections.