Nieuws Onze feedback aan EC 01 April 2022

Geef uw mening - LIFE-programma 2014-2020

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Milieubescherming – LIFE-programma 2014-2020 (evaluatie)

Over dit initiatief: Het LIFE-programma co-financiert milieu- en klimaatactieprojecten in de EU. In deze evaluatie wordt nagegaan

- of het programma werkt zoals bedoeld

- in welke mate de doelstellingen van het programma zijn verwezenlijkt.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 2 was dit 16 maart 2022 - 13 april 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Milieubescherming-LIFE-programma-2014-2020-evaluatie-_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " maken ons zorgen over de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit. Wereldwijd neemt het aantal insecten in een alarmerend tempo af. Veel studies* wijzen op een andere beïnvloedende factor naast de reeds bekende pesticiden: het steeds frequentere gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMF).

In het LIFE-programma 2014-2020 is geen aandacht besteed aan radiofrequentie-EMV, die een vorm van milieuvervuiling zijn die schadelijk is voor de in het wild levende soorten, zoals de vermindering van hun natuurlijke weerstand, de aantasting van hun gezondheid, problemen bij de voortplanting en de inkrimping van hun bruikbare leefgebied door de vernietiging van hun habitat.

Wij stellen met klem voor dat in het volgende LIFE 2021-2027 meer projecten in verband met radiofrequentie-EMV worden gesteund, zoals:

Vermindering van "afval van elektrische en elektronische apparatuur" (AEEA), andere afvalproducten en de milieueffecten van de winning van zeldzame aardmetalen en metalen die in elektronische apparatuur worden gebruikt;
Vermindering van het massale elektriciteitsverbruik ten gevolge van digitale communicatietechnologie, bijvoorbeeld door voorrang te geven aan bekabelde oplossingen en energiezuinige oplossingen;
Monitoring van alle biologische schadelijke parameters van radiofrequentie-EMV en hun impact op fauna en flora.

Lees meer op www.SignStop5G.eu

* Voetnoot:

EHTrust in het artikel "Study Finds Wireless Radiation Affects On Wildlife"

(ehtrust.org/study-finds-wireless-radiation-effects-wildlife)

legt uit dat onderzoekers het 150 pagina's tellende rapport publiceerden met daarin drie onderdelen over hoe wilde dieren schade zouden kunnen ondervinden van de niet-ioniserende RF EMF.

1. Deel één van het overzicht onderzocht hoe RF EMF de laatste decennia radicaal is toegenomen in het milieu.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/

2. In deel twee werd nagegaan hoe levende organismen door radiofrequentie-EMV worden beïnvloed. Daaruit blijkt dat "effecten zijn waargenomen bij zoogdieren zoals vleermuizen, hertachtigen, walvisachtigen en vinpotigen, en bij vogels, insecten, amfibieën, reptielen, microben en vele soorten flora".
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/

3. Deel drie richt zich op grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie-EMV, en het vooruitzicht van nieuwe regelgeving om levende wezens beter te beschermen.
https://www.researchgate.net/publication/354867978_Effects_of_non-ionizing_electromagnetic_fields_on_flora_and_fauna_Part_3_Exposure_standards_public_policy_laws_and_future_directions

Met vriendelijke groeten
Petra Bertova Polovkova
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Environmental-protection-LIFE-Programme-2014-2020-evaluation-/F2961189_en

life feedback
© 2023 Europeans for safe connections.