Nieuws Onze feedback aan EC 13 June 2022

Geef uw mening - Open gegevens

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Open data – beschikbaarheid van openbare datasets

Over dit initiatief: Over dit initiatief: Dit initiatief definieert een lijst van "hoogwaardige" datasets die in het bezit zijn van de publieke sector (datasets waarvan het hergebruik grote voordelen kan hebben voor de samenleving en de economie). De EU-regels zijn erop gericht meer door de overheid gefinancierde informatie beschikbaar te maken voor nieuwe informatieproducten en innovatie, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 4 is dat 24 mei 2022 - 21 juni 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Open-data-beschikbaarheid-van-openbare-datasets_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " juichen dit initiatief toe omdat wij in ons Europees burgerinitiatief "Stop 5G - Stay connected but protected" ook schrijven dat volgens het Verdrag van Aarhus de EU-burgers het recht hebben ervoor te zorgen dat de meest recente wetenschappelijke gegevens in aanmerking worden genomen wanneer de EU beleidsmaatregelen voor de bescherming van het milieu vaststelt. Burgers hebben recht op toegang tot milieu-informatie, op inspraak in besluitvormingsprocessen op milieugebied en op toegang tot de rechter.
https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven/voorstel-9

Wij stellen voor om ook telecommunicatiemasten, met inbegrip van small cells, draadloze toegangspunten en andere soortgelijke zenders op te nemen in openbare datasets onder categorie 1) geospatiaal, met deze essentiële kenmerken:

- Unieke identificatiecode;
- GPS-locatie;
- RF-EMF-parameters (gemiddelde + dieptepunten + pieken, alle in een grafisch timelaps-formaat)
- technische parameters (exploitant, vermogen, antennetype)
- foto's van de locatie van de zender in relatie tot de omliggende gebouwen
- datum van actualisering

Deze informatie is bij wet reeds openbaar, bv. in Polen.

Telecommunicatiebedrijven beweren dat zij ze bouwen in het algemeen belang, dus laten we ze opnemen in de openbare databank.

Met vriendelijke groet
Petra Bertová
namens Europeanen voor veilige verbindingen

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Open-data-availability-of-public-datasets/F3293854_en

open data feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439926374578227&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.