Nieuws Onze feedback aan EC 10 November 2022

Geef uw mening - Richtlijn productaansprakelijkheid

U kunt ook meewerken aan de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij biedt een platform "Have your say" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw feedback te schrijven. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat steeds uit 5 fasen en elke fase staat gedurende een bepaalde periode open voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Richtlijn productaansprakelijkheid - Aanpassing van de aansprakelijkheidsregels aan het digitale tijdperk, de circulaire economie en mondiale waardeketens

Over dit initiatief: Investeringen in en maatschappelijke acceptatie van opkomende technologieën vereisen rechtszekerheid en vertrouwen.

Feedbackperiode: voor fase 5: 03 oktober 2022 - 11 december 2022.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Product-Liability-Directive-Adapting-liability-rules-to-the-digital-age-circular-economy-and-global-value-chains_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Europeans for Safe Connections juicht deze activiteit toe. We zien echter dat juridische aansprakelijkheidsregels met vertraging worden opgepakt op een moment dat veel diensten en producten al een vorm van AI-algoritmen gebruiken. Wij verwachten dat wanneer AI wordt toegepast in diensten en producten, de bescherming van het leven, de gezondheid en de privacy van consumenten of personen die schade ondervinden van de negatieve gevolgen van AI voorrang krijgen boven fabrikanten en de toeleveringsketen, wanneer het gaat om AI-fouten en mogelijke wettelijke aansprakelijkheid.

Onderzoek en reële situaties hebben aangetoond dat AI vooroordelen reproduceert en discriminatie verergert. De pers heeft voortdurend incidenten gedocumenteerd met mislukte diensten en producten op basis van AI. De gevolgen waren onder meer verlies van inkomen, psychologisch leed en discriminatie van de meest kwetsbare personen of groepen als gevolg van een onjuiste evaluatie van gegevens of een foutieve beslissingslogica. Het EU-Handvest van de grondrechten bevat artikel 21 over het recht op non-discriminatie. Er zijn ook gevallen geweest van dodelijke ongevallen in verband met op AI gebaseerde autonome voertuigen. Personen die schade ondervinden van AI-systemen moeten naar de rechter kunnen stappen en de rechtbank moet goed op dergelijke gevallen zijn voorbereid. In zaken betreffende zelfrijdende auto's zijn acties tegen fabrikanten bijzonder belangrijk.

Om de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht op personen die schade ondervinden te vermijden, is het raadzaam de voorzienbare negatieve gevolgen van het falen van AI tot een minimum te beperken. Helaas wordt de bedreiging van de functionaliteit van op AI gebaseerde oplossingen beïnvloed door het toenemende probleem van cyberaanvallen op infrastructuur of op consumentenapparatuur, waaronder verbonden voertuigen, of diefstal van persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Alleen diensten en producten waarvan grondig is bewezen dat zij met hun eigen functionaliteit geen schade toebrengen aan klanten, maar ook bestand zijn tegen een complexe cyberomgeving, mogen in gebruik worden genomen. Wij bespreken deze kwestie in Voorstel 19: https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-19.

Een ander probleem met AI-toepassingen is dat zij te veel gegevens nodig hebben om te leren en de resultaten te verfijnen. AI moet zo worden ontworpen dat de privacy van mensen niet wordt geschonden en het proces van gegevensverwerving mag alleen plaatsvinden als mensen daarmee instemmen. Mensen moeten het recht hebben af te zien van de evaluatie van hun persoonsgegevens door een AI of van op AI gebaseerde diensten of producten. Fabrikanten moeten worden verplicht een alternatief aan te bieden dat geen AI-functies heeft. Artikel 22 van de GDPR, geformuleerd als "het recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluiten", geeft het recht te weigeren een besluit over een persoon aan een algoritme te onderwerpen. Zie Voorstel 22: (https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens/voorstel-22).

Naast het recht op privacy is ook het minimaliseren van de menselijke blootstelling aan RF-EMV belangrijk voor ons initiatief. Wij verwachten dat met de invoering van AI in het dagelijks leven, er een groeiende belangstelling zal zijn van de industrie en de overheid om sensoren, bewakingssystemen of andere punten voor gegevensverzameling, waaronder het internet der dingen (of het internet der lichamen), die zeer waarschijnlijk gebruik kunnen maken van draadloze transmissie, uit te breiden. Daarom verzoeken wij dat bij de invoering van AI-gerelateerde projecten de voorkeur wordt gegeven aan een bedrade verbinding van dergelijke apparaten, en dat bij de invoering van AI onnodige ongewenste blootstelling en schade aan de gezondheid van mens en dier door RF-EMV wordt vermeden.

De digitale transformatie, met inbegrip van AI, mag geen doelgericht winstinstrument worden dat in de eerste plaats ten goede komt aan de technologie-industrie en overheden ten koste van gebruikers en consumenten. In tijden van financiële en middelencrisis moet worden overwogen de financiële kosten en energie voor projecten die niet cruciaal zijn voor de bevolking te verminderen.

Kamil Bartošák
namens Europeans for Safe Connections
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Betere gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Product-Liability-Directive-Adapting-liability-rules-to-the-digital-age-circular-economy-and-global-value-chains/F3353628_nl

ai
Facebook post beschikbaar om te delen:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02npgLr7MDCYTpkfXGjxoA2Em4NwtLVuGLUmogGeYydE6Qw7ZKdkriv9dUTD3jr2sMl&id=100082714988907
© 2024 Europeans for safe connections.