Nieuws Onze feedback aan EC 4 October 2022

Geef uw mening - Verdrag van Aarhus

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

De zaak van het Comité voor de naleving van het Verdrag van Aarhus over staatssteun: gevolgen/opties

Over dit initiatief: Het Nalevingscomité heeft vastgesteld dat de EU zich niet aan het verdrag heeft gehouden omdat zij de mensen niet in staat stelt besluiten over staatssteunmaatregelen aan te vechten.

Feedbackperiode: voor fase 2: 13 juli 2022 - 5 oktober 2022.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Aarhus-Convention-Compliance-Committee-case-on-State-aid-implications-options_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij "Europeans for Safe Connections" zijn het eens met de bevindingen dat de EU het Verdrag van Aarhus niet naleeft wat betreft het mensen in staat te stellen besluiten over staatssteunmaatregelen aan te vechten.

Wij stellen hierbij dat de EU zich ook niet houdt aan het Verdrag van Aarhus als het gaat om inspraak van burgers bij de besluitvorming over de invoering van 5G, IoT en de uitbreiding van digitale communicatietechnologieën. De invoering van 5G brengt de rechten van burgers op een gezond milieu, vrijheid en privacy in gevaar.

A. Mensen, fauna en flora worden geschaad door straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming - vooral voor kwetsbare mensen (zoals kinderen, zwangere vrouwen, patiënten en ouderen), dieren, bestuivende insecten en planten.

Honderden collegiaal getoetste, van de industrie onafhankelijke wetenschappelijke studies, waaronder het meest recente onderzoek, tonen aan dat radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) schadelijke biologische effecten hebben bij intensiteiten die miljoenen keren lager zijn dan de huidige grenswaarden. De burgers hebben geëist dat het voorzorgsbeginsel wordt toegepast op RF EMV om te beschermen tegen risico's voor het milieu en de volksgezondheid.

De burgers van Europa vragen de EU al vele jaren om regelgeving ter bescherming van alle leven tegen radiofrequentie- en microgolfstraling.
https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven

B. Met 5G zal de hoeveelheid aangesloten elektronische apparaten, antennes en satellieten exploderen. Niet-duurzaam energieverbruik, stralingsemissies, schadelijke mijnbouw en vervuiling zullen volgen, waardoor de biodiversiteit en natuurlijke habitats in gevaar komen.

Verre van een stap naar een energie-efficiënte en duurzame toekomst te zijn, zullen 5G en de invoering van het Internet of Things juist sterk bijdragen tot vervuiling en uitputting van hulpbronnen. Tegen 2025 zouden zij goed kunnen zijn voor 20% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.

De burgers van Europa vragen de EU al jaren om strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering.
https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-milieu

C. 5G maakt massale gegevensverzameling en bewaking door verbonden objecten mogelijk. Dit zal het risico op cybercriminaliteit, datalekken, diefstal, doorverkoop en misbruik van kunstmatige intelligentie vergroten.

De huidige gegevensbescherming is ontoereikend in een Internet of Bodies and Things scenario waarin alle apparaten 24/7 onze gegevens verzamelen, om als Big Data te worden verwerkt door kunstmatige intelligentie waarvan is aangetoond dat zij discriminatie reproduceert en verergert. Het is ook uiterst zorgwekkend dat 70% van de investeringen in 5G wordt gedaan in bewakingssystemen, waaronder gezichtsherkenningscamera's en drones.

De burgers van Europa vragen de EU al jaren om effectieve gegevensbescherming om de privacy, veiligheid en vrijheid van burgers te waarborgen.
signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-onze-gegevens

Conclusie

De EU heeft niet gereageerd op de vele verzoeken van burgers en ngo's met betrekking tot de talrijke aspecten en neveneffecten van de invoering van 5G. De EU heeft daarentegen slechts gereageerd met stilzwijgen en aanhoudende steun voor de industrie, met als gevolg dat:

- de burgers van Europa vandaag nog meer worden bestraald. Vooral kinderen en andere kwetsbare groepen worden getroffen. Volgens een schatting van het EESC zijn nu al 13 miljoen burgers getroffen.

- het milieu, de biodiversiteit en de natuurlijke habitats worden verder aangetast door technologische vervuiling, intensievere mijnbouw en neveneffecten van het toegenomen energieverbruik.

- massale gegevensverzameling en bewaking worden voortdurend geïntensiveerd. Dit zal het risico van cybercriminaliteit, datalekken, diefstal, doorverkoop en misbruik van kunstmatige intelligentie verder vergroten.

De EU heeft echt verzuimd de burgers te betrekken bij deze belangrijke kwesties die alle burgers elke dag in alle aspecten van het dagelijks leven aangaan en voldoet daarom niet aan het Verdrag van Aarhus.

Vriendelijke groeten
Pernille Schriver
Namens "Europeans for Safe Connections".
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Meer gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Aarhus-Convention-Compliance-Committee-case-on-State-aid-implications-options/F3346951_nl

aarhus
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07NNmBCBmojNJNngrhGnoXZH8r96V3p5CaEaiXYQnCqaJs61YhEnFvqQkv4vxqfgpl&id=100082714988907
© 2024 Europeans for safe connections.