Nieuws Ons Persbericht 3 November 2022

Nieuw internationaal instituut voor BIOLOGISCHE EFFECTEN van EMV's acht draadloos niet veilig

Met een onlangs gepubliceerd collegiaal getoetst rapport stelt de Internationale Commissie voor Biologische Effecten van Electromagnetische Velden (ICBE-EMF) de veiligheid van de huidige blootstellingsrichtlijnen bij straling van draadloze communicatie ter discussie en roept zij op tot een onafhankelijke evaluatie.

Europeans for Safe Connections van het Europees Burgerinitiatief Stop 5G - Stay connected but protected, verwelkomt deze nieuwe wetenschappelijke autoriteit voor straling van draadloze communicatie. Al vele jaren zijn biologische effecten van deze straling (RF EMV) op levende organismen bekend. Helaas hebben de ICNIRP (adviserende instantie), de WHO, de EU en alle gerelateerde gezondheids- en milieuautoriteiten die geacht worden het welzijn van alle leven te beschermen, deze schadelijke biologische bijeffecten niet onderkend.

In haar Europees Burgerinitiatief roept Europeans for Safe Connections de EU op "ervoor te zorgen dat aanvullende blootstellingsrichtlijnen worden opgesteld door wetenschappers met biomedische expertise en die vrij zijn van belangenconflicten: benoem een nieuw panel of breid de activiteiten van het SCHEER uit om de bioactieve parameters van RF EMV te beoordelen". De nieuwe organisatie ICBE-EMF zou deze rol kunnen vervullen en een goede basis kunnen leggen voor de noodzakelijke betere blootstellingsrichtlijnen.

De industrie-onafhankelijke ICBE-EMF zet zich ervoor in dat mensen, flora en fauna adequaat worden beschermd tegen de schadelijke biologische effecten van elektromagnetische velden:

Het primaire doel van ICBE-EMF is het doen van aanbevelingen, op basis van de beste peer-reviewed wetenschappelijke onderzoekspublicaties, die verder gaan dan het vaststellen van getalsmatige blootstellingsrichtlijnen om de veiligheid te waarborgen. ICBE-EMF bestaat uit wetenschappers, artsen en gerelateerde professionals die betrokken zijn of zijn geweest bij onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van EMV.

ICBE-EMF werd opgericht door de adviseurs van het International EMF Scientist Appeal, een petitie die werd ondertekend door meer dan 240 wetenschappers die samen meer dan 2000 artikelen hebben gepubliceerd over effecten van EMV's op biologie en gezondheid.

De voorzitter, Ronald Melnick, is een ervaren toxicoloog die het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) lange-termijnonderzoek heeft opgezet naar ratten en muizen die aan radiofrequente straling werden blootgesteld. De studie vond een verband tussen straling van mobiele telefoons en tumoren. Tumoren zijn één van de vele gevonden gezondheidseffecten in het door vakgenoten getoetste artikel van de ICBE-EMF.

In dit wetenschappelijke artikel, dat in oktober werd gepubliceerd, legt ICBE-EMF uit dat de internationale richtlijnen voor draadloze straling die door ICNIRP zijn geadviseerd en door de autoriteiten zijn vastgesteld, gebaseerd zijn op ongeldige veronderstellingen en verouderde wetenschap, en de gezondheid van de mens en de natuur niet beschermen. Er moeten beschermende normen worden ontwikkeld en er moet een onmiddellijk moratorium op de uitrol van 5G worden ingesteld totdat de veiligheid ervan is aangetoond.

Veel van de belangrijkste wetenschappelijke kwesties van ICBE-EMF vallen samen met de voorstellen die Europeans for Safe Connections aan de EU doet. Europeans for Safe Connections raadt de EU met klem aan dit onafhankelijke orgaan van zeer ervaren wetenschappers te waarderen en te erkennen.

Europeans for Safe Connections
Rob van der Boom
rob.vanderboom@stichtingEHS.nl
Organisator Stop 5G – Stay Connected but Protected www.signstop5g.eu/nl
Voorzitter Stichting EHS www.StichtingEHS.nl

horizontal
© 2024 Europeans for safe connections.