Nieuws Ons Persbericht 20 May 2022

Wereldbijendag - 20 mei

"Europeans for Safe Connections" roepen op tot betere bescherming van bijen tegen microgolfstraling op Wereldbijendag - 20 mei

Wereldwijd zijn bijen aan het verdwijnen. Het wordt "colony collapse disorder" genoemd (Mysterie van de verdwijnende honingbijen) en heeft geleid tot massaal verlies van kolonies zonder tekenen van ziekten. De bijen verlaten gewoon de bijenkorven en komen niet meer terug. Microgolfstraling is de meest voor de hand liggende oorzaak.

Onderzoekers van de Landau-universiteit in Duitsland ontwierpen een eenvoudig experiment voor studenten van het vak milieukunde. Acht mini-bijenkorven, elk met ongeveer 8.000 bijen, werden opgezet voor het experiment. Vier daarvan werden uitgerust met een DECT-station (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) onderin de bijenkorf, en de andere vier zonder DECT-station dienden als controlegroep. In de controlegroep keerden 16 van de 25 bijen binnen 45 minuten terug. In de aan microgolven blootgestelde kasten keerden echter helemaal geen bijen terug naar de ene kast, en slechts zes bijen naar de andere.

Talrijke studies tonen aan dat microgolfstraling onveilig is. Het mobiele datanetwerk 5G is niet getest op gezondheids- en milieueffecten voordat het op de markt werd gebracht en kan daarom worden beschouwd als een experiment op de mensheid en het milieu.

Het zijn niet alleen de bijen die worden getroffen. De biodiversiteit in het algemeen gaat achteruit. Wereldwijd worden 1 miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd - in 27 jaar is de totale biomassa van vliegende insecten in beschermde gebieden met meer dan 75% gedaald. Dit moet worden veroorzaakt door andere verontreinigende bronnen dan die reeds zijn vastgesteld. Het is zeer waarschijnlijk dat de draadloze straling een van de oorzaken is.

Aangezien 5G het microgolfstralingsniveau zal verhogen en aangezien 5G nieuwe hogere frequenties gebruikt waarvan is aangetoond dat ze in hoge mate door insecten worden geabsorbeerd, vragen wij om strengere regelgeving om zowel bijen als de menselijke gezondheid te beschermen.

" Europeans for Safe Connections" is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën. Wij benadrukken dat wij niet tegen technologie zijn, maar voor veilige technologie en veilige verbindingen.

In ons Europees burgerinitiatief (ECI) "Stop 5G - Stay Connected But Protected" hebben we 23 voorstellen gedaan. Daaronder vragen we om een nieuwe richtlijn betreffende grenswaarden voor blootstelling aan RF EMF ter bescherming van fauna en flora (voorstel 10 van ons ECI) en om monitoring van alle biologische schadelijke parameters van RF EMF zoals vermeld in ons voorstel 16 van ons ECI.

press release bees
© 2024 Europeans for safe connections.