Nieuws Ons Persbericht Juli 27, 2022

Zelfverwijzend auteurschap achter de ICNIRP Stralingsrichtlijnen van 2020

Europeans for Safe Connections – initiatiefnemer van het Europees burgerinitiatief (ECI)Stop 5G - Stay Connected but Protectedvestigt de aandacht op het onlangs gepubliceerde onderzoek van Nordhagen en Flydal. Daarin wordt vastgesteld dat de recent door ICNIRP geadviseerde grenswaarden ter bescherming tegen straling van draadloze communicatie niet voldoen aan de basisvereisten van wetenschappelijke kwaliteit.

In 2020 heeft ICNIRP – de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling – een nieuwe reeks richtlijnen gepubliceerd ter beperking van de blootstelling aan elektromagnetische velden. De Europese overheden vertrouwen, net als veel andere landen, volledig op ICNIRP en baseren hun wetgeving inzake stralingsbescherming uitsluitend op deze richtlijnen. Maar doen zij er goed aan dit te doen? Is ICNIRP de juiste instelling om de gezondheidseffecten van straling te beoordelen?

ICNIRP is een kleine, particulier opgerichte groep met leden die op een niet-transparante wijze worden geselecteerd. De groep heeft 14 wetenschappers, waaronder slechts één medisch gekwalificeerd persoon die niet deskundig is op het gebied van draadloze straling. ICNIRP huldigt het standpunt dat alleen thermische effecten schadelijk zouden kunnen zijn. Dit standpunt is in strijd met de meeste wetenschappelijke bevindingen. In het Bioinitiative Report van mei 2022 wordt bijvoorbeeld geconcludeerd: 82% van de meer dan 2000 studies maakt melding van andere gezondheidseffecten dan thermische effecten bij blootstelling aan elektromagnetische velden van lage intensiteit.

Aangezien ICNIRP beweert dat hun visie op de effecten van straling op de gezondheid in overeenstemming is met het huidige wetenschappelijke inzicht, zou men een solide basis voor hun standpunt verwachten: een basis van degelijke onderzoeken en volgens zuivere principes.

Maar zoals Nordhagen en Flydal aantonen, is de nieuwe richtlijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op wetenschapsrapporten waarbij mensen van ICNIRP zelf betrokken zijn geweest. Alle onderbouwende literatuur waarnaar wordt verwezen, is afkomstig van een netwerk van co-auteurs met in de kern slechts 17 onderzoekers. De meesten daarvan zijn verbonden aan ICNIRP. Dit auteurschap dat naar zichzelf verwijst is onaanvaardbaar en kan zeker geen goede basis bieden waarop overheden kunnen vertrouwen.

Het is niet de eerste keer dat er publiekelijk vragen worden gesteld over het functioneren van ICNIRP. Al jaren verheffen burgers, wetenschappers en journalisten hun stem over de schadelijke gezondheidseffecten van draadloze communicatie en de rol van ICNIRP.

Om er een paar te noemen: Het 5G appèl van wetenschappers en artsen, de artikelen over 5G van Investigate Europe, de wetenschappelijke publicaties Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact en Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest. Ook Buchner en Rivasi, twee leden van het Europees Parlement, hebben een rapport gepubliceerd over het feit dat ICNIRP niet wetenschappelijk neutraal is en niet onafhankelijk is van de telecomindustrie.

Het is duidelijk dat niet alleen ICNIRP blaam treft. Ook de Europese Commissie en de nationale regeringen verzaken hun plicht om het publiek te beschermen. Tot nu toe hebben zij alle signalen uit de samenleving genegeerd. Op de een of andere manier zien zij de risico's niet van een grootschalige uitrol van 5G en van de volledige afhankelijkheid van een ongecontroleerd particulier instituut.

Daarom roept Europeans for Safe Connections in hun ECI (zie www.signstop5g.eu) de EU op om al het leven te beschermen tegen de schadelijke effecten van draadloze straling en om ervoor te zorgen dat blootstellingsrichtlijnen worden opgesteld door volstrekt onafhankelijke wetenschappers met de juiste biomedische en medische expertise.

Corriëlle van Vuuren and Pernille Schriver
"Stop 5G - Stay Connected but Protected"
www.SignStop5G.eu

Our press release registered in official offices

Beste Griffier,

Bijgaand treft u ons bericht aan naar aanleiding van het wetenschappelijk artikel van Nordhagen en Flydal. In hun artikel tonen zij aan dat de nieuwe richtlijn voor blootstelling aan elektro magnetische velden vrijwel uitsluitend gebaseerd is op wetenschapsrapporten waarbij mensen van ICNIRP (Internationale Commissie voor bescherming tegen niet ioniserende straling) zelf betrokken zijn geweest. Deze eenzijdigheid is een niet acceptabele praktijk.

Dit bericht sluit aan bij de brief die ik zojuist naar u toestuurde over het advies van de Gezondheidsraad aan de Kamer, namens Stichting EHS.

Ik verzoek u dit bericht te verspreiden naar de leden van de Kamercommissie VWS.

Ik verneem graag onder welk dossiernummer dit bericht geregistreerd wordt.

Met vriendelijke groet...

  • The Netherlands Commission on Public Health, Welfare and Sport
    no answer yet
© 2024 Europeans for safe connections.