Nieuwsbrieven Onze nieuwsbrief September 2022

Nieuwsbrief nummer 1

Beste lezers

Met veel trots brengen wij deze eerste nieuwsbrief uit om u te informeren over de acties van de hardwerkende groep achter het European Citizens’ Initiatief (ECI) "Stay Connected but Protected" en de coalitie "Europeans for Safe Connection" en de vele successen die wij hebben behaald.

nllogo

Succes nr. 1 - Oprichting van een ECI

De eerste stappen om dit ECI op te starten zijn 3 jaar geleden gezet. Ondanks de vele grensoverschrijdende uitdagingen, zoals taalbarrières, culturele en nationale verschillen, zijn we erin geslaagd om een brede ECI te vormen met 3 hoofdpunten: de gezondheidseffecten van straling van draadloze technologie, de milieueffecten van digitalisering en technologische ontwikkeling en het potentieel voor misbruik en bewaking van gegevens.

De EU-Commissie heeft onze ECI in oktober 2021 aanvaard, zonder dat er wijzigingen nodig waren. De reden hiervoor is zeer zeker dat wij een uiterst grondige ECI hebben opgesteld die voldoet aan alle ECI-regels van de EU en binnen de bevoegdheid van de Commissie valt. Hier vindt u de Verbetervoorstellen voor Wetgeving van het ECI.

We hebben echt betere wetten nodig tegen de bedreigingen van draadloze en digitalisering. Een succesvol ECI kan het rechtskader van de EU en daarmee van elk van onze eigen EU-landen veranderen en dat is wat we willen bereiken met onze 23 wetsvoorstellen. Als we veranderingen in de EU-wetgeving bewerkstelligen, brengen we automatisch ook veranderingen op nationaal niveau teweeg. Vergeet dat niet.

denmark

​Succes 2 - We worden al gehoord in de EU

​Naast de inzameling van handtekeningen zijn we al begonnen met lobbyactiviteiten binnen de EU. We sturen voortdurend feedback over nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen die relevant zijn voor onze 23 voorstellen in ons ECI.

En onlangs hebben we vastgesteld dat sommige van de nieuwe EU-wetten en gerelateerde EU-activiteiten opmerkelijk overeenkomen met onze eisen in sommige van onze voorstellen. Dus misschien veranderen en vormen we nu al EU-wetten en -beleid.

De EU-Commissie heeft bijvoorbeeld een openbare raadpleging over het SCHEER-advies geopend. Zij willen de RF EMV-problematiek aanpakken. Dat vragen wij in ons voorstel 4.

pollinators

​Succes nr. 3 - Oprichting van een organisatie

​Wij zijn bezig met de oprichting van een formele overkoepelende organisatie, onder de naam Europeans for Safe Connections. Het doel van deze organisatie is onder andere om in de toekomst de wetgeving op het gebied van RF EMV te beïnvloeden. We zijn nu in het stadium waarin we binnenkort een uitnodiging zullen sturen naar potentiële geïnteresseerde organisaties.

Succes nr. 4 - Brede internationale samenwerking

Wij werken ook internationaal samen met een Scandinavische coalitie, groepen in het VK en met Safe Tech International, die het ECI in een webinar op 17 juli jl. heeft gepromoot.

In nauwe en constructieve samenwerking met Dr. Marc Arazi van Phonegate Alert sturen wij brieven naar nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor telecomregelgeving. In deze brieven vragen wij de autoriteiten of zij specifieke absorptiesnelheid (SAR) tests hebben uitgevoerd op mobiele telefoons enz. Het idee is om druk uit te oefenen op onze autoriteiten, zoals Phonegate Alert is gelukt in Frankrijk, waar 30 mobiele modellen van de Franse markt werden gehaald omdat zij niet voldeden aan de absorptielimieten. De modellen straalden te veel.

phonegate

Succes nr. 5 - Verbetering van het EU-systeem voor inzameling van handtekeningen

​Behalve het verzamelen van handtekeningen was een van onze grote successen de aanpassing van technische details in het EU-systeem voor het verzamelen van handtekeningen. Er zijn veel problemen geweest die zijn verholpen na feedback van mensen die hun handtekening hebben gezet. Hartelijk dank daarvoor. Het zou nu aanzienlijk eenvoudiger moeten zijn om te ondertekenen. Verspreid dit goede nieuws alstublieft. Vergeet niet hier te tekenen: www.signstop5g.eu/nl

Succes nr. 6 - Internationale acties

Een schilderes uit Tsjechië, Zdeňka Horká, schonk haar schilderij ter ondersteuning van onze campagne met de naam "The Last Bee". De foto is te vinden in ons blogartikel "Europeans for Safe Connections" roepen op tot een betere bescherming van bijen tegen microgolfstraling.

Wij steunen de Global 5G Protest days en wereldwijde initiatieven en dagen.

poslednivcela
De laatste bij

Succes nr. 7 – Steun op social media groeit met de dag

Omdat we met een zeer laag budget draaien, gebruiken we vooral sociale media waar we bijna elke dag nieuwe informatie posten. We zijn blij om te zien dat onze achterban met de dag groeit.

Sociale media:
Facebook 1128 volgers
Telegram 111 abonnees
Instagram 81 volgers
Twitter 177 volgers
LinkedIn 116 volgers
VK 14 volgers
Gettr 9 volgers

Video platformen:
Youtube
Bitchute
Odysee

U kunt uw nationale lokale sociale media hier vinden:
signstop5g.eu/nl/campagne/social-media-in-uw-taal


Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. Onderteken het ECI en deel de info op grote schaal.

En onthoud:
Verantwoordelijke en gewetensvolle mensen zijn erin geslaagd om de tabaksindustrie te stoppen en de verspreiding van DDT en asbest.
Wij zullen ook slagen - maar we moeten het samen doen.

belgium

De organisatoren van
Stay Connected but Protected

Teken hier: www.signstop5g.eu

© 2024 Europeans for safe connections.