Oplossingen

Bijlage

Vanwege de vele gevaren die 5G met zich meebrengt, roepen wij op tot een moratorium op de uitrol van 5G totdat alle schadelijke effecten volledig zijn onderzocht. Wij verzoeken de EU om zich te houden aan de EU-wetten en -waarden en stellen de volgende wetgeving voor:

Aanvullende teksten:

land green
© 2024 Europeans for safe connections.