Oplossingen

Bescherming van ons leven

Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen radiofrequente en microgolfstraling

Honderden, door medewetenschappers beoordeelde en onafhankelijk van de industrie uitgevoerde wetenschappelijke studies, waaronder zeer recente, tonen aan dat radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) schadelijke biologische effecten hebben, en dat bij intensiteiten die miljoenen malen lager zijn dan de huidige limieten. Wij verzoeken om de toepassing van het voorzorgsprincipe op RF EMV zodat het milieu en de gezondheid tegen de risico’s ervan beschermd worden.


Tien voorstellen om in EU wetgeving om te zetten:

Voorstel 1

Leg blootstellingslimieten vast die gebaseerd zijn op alle gezondheids- en biologische effecten (niet alleen warmte) om de mensen te beschermen – vooral de kinderen, zwangere vrouwen, zieken, bejaarden en elektrogevoelige personen (EHS); pas het voorzorgsbeginsel toe.

Lees meer

Voorstel 2

Actualiseer de Aanbeveling 1999/519/EC en de Arbeidsplaatsverordening 2013/35/EU. Deze “dienen regelmatig opnieuw te worden herzien en beoordeeld”.

Lees meer

Voorstel 3

Arbeidsplaatsverordening 2013/35/EU en de Aanbeveling 1999/519/EC “moeten gebaseerd zijn op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens”. Wij verzoeken de MEEST BESCHERMENDE VAN ALLE beschikbare wetenschappelijke en empirische richtlijnen als limieten te stellen.

Lees meer

Voorstel 4

Zorg ervoor dat aanvullende blootstellingsrichtlijnen worden opgesteld door wetenschappers die biomedisch deskundig zijn en die geen strijdige belangen hebben: stel een nieuw panel aan of breid de activiteiten van het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) uit om de bioactieve parameters van RF EMV te beoordelen.

Lees meer

Voorstel 5

Zorg ervoor dat bij het testen van draadloze apparaten, antennes en hun werking alle biologisch actieve parameters van RF EMV worden beoordeeld.

Lees meer

Voorstel 6

Vervang draadloze verbindingen door kabels. Doe dit meteen op plaatsen als ziekenhuizen en andere zorginstellingen, kinderopvangcentra, scholen en alle openbare gebouwen.

Lees meer

Voorstel 7

Geef het publiek voorlichting over de gevaren die verbonden zijn aan draadloze technologie en hoe blootstelling te minimaliseren (bv. door het gebruik van kabels).

Lees meer

Voorstel 8

Zorg dat de lidstaten in gemeenten stralingsvrije gebieden aanwijzen. Roep alle natuurreservaten en –parken uit tot stralingsvrije gebieden.

Lees meer

Voorstel 9

Vraag EU burgers om geïnformeerde toestemming alvorens hen bloot te stellen aan RF EMV, teneinde de menselijke gezondheid en bio-integriteit te beschermen.

Lees meer

Voorstel 10

Leg, op basis van het voorzorgsbeginsel, een richtlijn vast betreffende limieten voor de blootstelling aan RF EMV ter bescherming van fauna en flora.

Lees meer
life
© 2024 Europeans for safe connections.