Bescherming van ons leven

Voorstel 3

Arbeidsplaatsverordening 2013/35/EU en de Aanbeveling 1999/519/ECmoeten gebaseerd zijn op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens”. Wij verzoeken de MEEST BESCHERMENDE VAN ALLE beschikbare wetenschappelijke en empirische richtlijnen als limieten te stellen.


Toelichting

Er zijn veel richtlijnen betreffende blootstellingslimieten aan RF-EMV, maar de EU-Commissie heeft besloten dat ‘hierover het advies is gegeven door de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP)’ (in de preambule, punt 10); Wij achten ICNIRP in deze echter ondeugdelijk.

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering stelt in punt 8.1.2: ‘de wetenschappelijke basis voor de huidige normen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling, die ernstige beperkingen vertoont, opnieuw te bezien en de ALARA-beginselen toe te passen, die zowel betrekking hebben op de thermische effecten als op de a-thermische of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling’.

Om de best haalbare bescherming te waarborgen (hoewel geen straling het ideale doel is, begrijpen wij dat dit niet haalbaar is), zou de EU de laagste grenswaarden moeten overwegen die gegeven worden in de wetenschappelijke richtlijnen die zijn vastgesteld door deskundigen die onafhankelijk zijn van de telecommunicatie-industrie en geen belangenconflict hebben *1:

 • RESOLUTIE 1815
  stel preventieve drempelwaarden vast voor langdurige blootstelling aan microgolven in alle binnenruimten, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, die niet hoger liggen dan 0,6 volt per meter, en verlaag deze op middellange termijn tot 0,2 volt per meter’
  (Opmerking: 0,2 V/m = 100 µW/m2 )
 • BIOINITIATIVE
  Het BioInitiative 2012 Report is opgesteld door 29 deskundigen uit tien landen. ‘De grote kracht van het BioInitiative Report is dat het is opgesteld onafhankelijk van regeringen, bestaande instanties en industriële beroepsorganisaties die zich hebben vastgeklampt aan oude normen.’ (Opmerking: Geen waarneembaar effect op mensen: 1μW/m2 )
 • INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE
  De Bouwbiologische Richtlijnen zijn gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Zij zijn speciaal ontworpen voor slaapruimtes, welke met lange-termijn risico's worden geassocieerd, en bieden de meest geschikte situatie voor herstel. Elke risicovermindering is het nastreven waard. De natuur is de ultieme maatstaf. (Opmerking: meer dan 1000 μW/m2 is extreem; 10-1000 μW/m2 is hoog)
 • EUROPAEM
  De EUROPAEM EMV-richtlijn 2016 is opgesteld door de EUROPAEM EMV- WERKGROEP en werd goedgekeurd door het EUROPAEM-bestuur op 9 augustus 2016. De EUROPAEM EMV-richtlijn 2016 geeft de huidige stand van de medische wetenschap weer.
  (Opmerking:
  onder 100 μW/m2 voor blootstelling aan 2G-4G overdag
  onder 10 μW/m2 voor blootstelling aan Wi-Fi overdag
  onder 10 μW/m2 voor blootstelling aan 2G-4G ’s nachts
  onder 1μW/m2 voor blootstelling aan Wi-Fi 's nachts)

(Bijgewerkt in september 2022: De WHO International EMF Project publiceerde nog een rapport - South Africa National Report 2022. Pagina 30, kop:

Juridische verantwoording van een Richtlijn versus een Norm

"De WHO stelt dat er geen internationaal verplichte stralingsnorm voor EMV komt, maar beveelt aan dat de landen uit de grote selectie van gepubliceerde internationale richtlijnen hun op gezondheid gebaseerde stralingsnorm voor EMV aannemen, op basis van hun tolerantie voor de risico-waarde ten opzichte van de verworven voordelen voor de gezondheid. Omdat niet kan worden ontkend dat blootstelling aan EMV-straling schadelijk kan zijn, zijn in veel landen wereldwijd wettelijk bindende blootstellingsnormen vastgesteld."

"We zien het idee van veranderende theorieën in alle domeinen van de wetenschap. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat wetenschappers mensen zijn. Ze hebben vooroordelen; ze interpreteren gegevens verkeerd; ze raken emotioneel gehecht aan hun theorieën en verliezen daardoor hun objectiviteit; en ze spelen politiek. De wetenschappelijke methoden zijn slechts zo effectief als de mensen die ze gebruiken.")

Voetnoot

1 Lennart Hardell and Michael Carlberg 2020: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/

choose all
© 2024 Europeans for safe connections.