Bescherming van ons leven

Voorstel 4

Zorg ervoor dat aanvullende blootstellingsrichtlijnen worden opgesteld door wetenschappers die biomedisch deskundig zijn en die geen strijdige belangen hebben: stel een nieuw panel aan of breid de activiteiten van het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) uit om de bioactieve parameters van radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) te beoordelen.


Toelichting

Omdat wij vinden dat ICNIRP tekortschiet, verzoeken wij om nieuwe richtlijnen en vragen daarbij de lijst te betrekken die in Voorstel 3 wordt genoemd.

Volgens de wetenschappelijke feiten in duizenden artikelen kan er geen hoog beschermingsniveau bereikt worden als slechts uitgegaan wordt van thermische verhitting en korte termijneffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden. De EU is verplicht om beschikbare wetenschappelijke feiten te betrekken op de wijze zoals bepaald is in artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: "De Commissie ... gaat uit van een hoog beschermingsniveau, in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke feiten zijn gebaseerd".

Wij vragen de EU-Commissie om met onderzoeksprogramma's onderzoek te bevorderen naar alle lange- termijn- en korte-termijneffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden voor alle relevante bioactieve parameters en wij vragen de EU-Commissie om te werken aan een internationale consensus over richtlijnen en aanbevelingen voor beschermende matregelen en voorzorgsmaatregelen.

De lijst van bioactieve parameters die moeten worden beoordeeld om werkelijk beschermende richtlijnen te kunnen opstellen, staat in de eerste alinea van de uitleg bij Voorstel 1.

SCHEER

SCHEER, het wetenschappelijk comité voor gezondheids-, milieu- en nieuwe risico's, is ingesteld bij Besluit C(2015)5383 van de Commissie. Het heeft de werkzaamheden overgenomen van het SCENIHR, het wetenschappelijk comité voor nieuwe en nieuw geïdentificeerde gezondheidsrisico's. SCHEER heeft een permanent mandaat om te zorgen voor onafhankelijke actuele informatie van het beschikbare wetenschappelijke bewijs, met inbegrip van de beoordeling van gezondheidsrisico's die in verband kunnen worden gebracht met blootstelling aan EMV. Er zijn verscheidene maatregelen genomen om de onafhankelijkheid en transparantie van het comité zeker te stellen.

Voor meer details verwijzen wij naar:

© 2024 Europeans for safe connections.