Bescherming van ons leven

Voorstel 7

Geef het publiek voorlichting over de gevaren die verbonden zijn aan draadloze technologie en hoe blootstelling te minimaliseren (bv. door het gebruik van kabels).


Toelichting

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa stelt in punt 8.3.1. ‘ontwikkel binnen verschillende ministeries (onderwijs, milieu en gezondheid) gerichte voorlichtingscampagnes voor leerkrachten, ouders en kinderen, om hen te wijzen op de specifieke risico's van vroegtijdig, ondoordacht en langdurig gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten die microgolven uitzenden’.

en in punt 8.1.3. ‘zet voorlichtings- en bewustmakingscampagnes op over de risico's van potentieel schadelijke biologische gevolgen op lange termijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, met name gericht op kinderen, tieners en jongeren in de vruchtbare leeftijd’.

Ons verzoek is:

  • dat het publiek volledig wordt geïnformeerd over de potentiële gezondheidsrisico's van RF-EMV en dat er strategieën worden onderwezen om de schade te beperken (bijvoorbeeld de nationale campagne van Cyprus)
  • dat mensen wordt aangeraden 's nachts de draadloze functies (bijvoorbeeld Wi-Fi, mobiele data, Bluetooth, enz.) uit te schakelen en ervoor te zorgen dat ze niet van buitenaf worden bestraald, zodat het lichaam zich kan herstellen van blootstelling overdag
  • geen reclame voor draadloze apparatuur voor of met kinderen (zoals in Frankrijk)
  • dat medisch personeel wordt voorgelicht over de biologische effecten van RF EMV en een opleiding krijgt over de behandeling van patiënten met elektrogevoeligheid
  • dat onderwijsprogramma's worden gefinancierd om in de lidstaten voorlichting over de schadelijke gevolgen van RF-EMV op te nemen in de nationale onderwijsplannen voor ouders en basis- en middelbare scholen

Bij de opstelling van de huidige wetgeving is geen rekening gehouden met de toename van het aantal apparaten. Bijvoorbeeld werknemers zijn zich niet bewust van de risico’s ervan:

  • veel mensen worden tijdens hun werktijd op hun werkplek of zelfs tijdens hun werk thuis ongewenst bestraald of bestralen anderen ongewenst door frequente mobiele telefoongesprekken
  • Veel werknemers in warenhuizen, supermarkten, logistiek, restaurants gebruiken draadloze toestellen zoals handsfree toestellen, bluetooth-toestellen, DECT-telefoons, barcodescanners of betaalterminals

(Bijgewerkt in augustus 2022: Het Hof van Beroep in het Verenigd Koninkrijk heeft toestemming gegeven om de zaak voort te zetten op grond van het verzuim om het publiek adequaat te informeren over de risico's van schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de manier waarop mensen deze risico's kunnen vermijden of minimaliseren. Lees meer in ons persbericht).

condom
© 2024 Europeans for safe connections.