Oplossingen

Onze doelstellingen

De uitrol van 5G brengt onze rechten op een gezond milieu, op vrijheid en op privacy in gevaar

Wij roepen de Commissie op wetgeving voor te stellen die burgers en het milieu tegen deze gevaren beschermt:

Mensen, fauna en flora ondervinden schade van straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming - vooral voor kwetsbare mensen (zoals kinderen, zwangere vrouwen, patiënten, ouden van dagen), dieren, bestuivende insecten en planten.

Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen radiofrequente straling en microgolven *


Met 5G zal het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en satellieten explosief toenemen. Dit zal leiden tot een onhoudbaar energieverbruik, stralingsemissies, schadelijke mijnbouw en vervuiling hetgeen de biodiversiteit en natuurlijke habitats in gevaar zal brengen.

Maak strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen de impact van 5G en digitalisering *

5G en de daarop aangesloten objecten maken massale dataverzameling en surveillance mogelijk. Dit zal het risico op cybercriminaliteit, het lekken van, diefstal van en wederverkoop van data en het misbruik van kunstmatige intelligentie verhogen.

Maak regelgeving voor effectieve databescherming
ten einde onze privacy, veiligheid en vrijheid te waarborgen
*


* Concrete voorstellen in de annex

© 2024 Europeans for safe connections.