Oplossingen

Wat kunt U doen?

Bescherm alle leven tegen radiofrequentie- en microgolfstraling

 1. Bescherm uzelf en uw gezin tegen alle gezondheids- en biologische effecten door de blootstelling aan RF EMV tot een minimum te beperken.
 2. Zoek naar wetenschappelijk bewijs en onderwijs jezelf.
 3. Neem geen genoegen met de gemakkelijke verzekering dat de autoriteiten er wel voor zorgen. Eis bescherming op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens, niet vanuit de lobby.
 4. Vraag om blootstellingsrichtlijnen die ontwikkeld zijn door wetenschappers met biomedische expertise en die vrij zijn van belangenconflicten.
 5. Eis dat alle biologisch werkzame parameters van RF EMV worden geëvalueerd bij het testen van draadloze toestellen, antennes en hun werking.
 6. Vervang draadloze verbindingen door kabels. Doe dit onmiddellijk in uw huis. Eis het in ziekenhuizen, kleuterscholen, scholen, bejaardentehuizen, alle openbare gebouwen.
 7. Informeer anderen over de gevaren van draadloze verbindingen en hoe deze te minimaliseren (bijv. door kabels te gebruiken).
 8. Vraag uw gemeenschap om te zorgen voor zones met weinig/geen straling.
 9. Eis dat u niet wordt blootgesteld aan RF EMV, het is uw recht om uw gezondheid en bio-integriteit te beschermen.
 10. Vraag op basis van het voorzorgsbeginsel om bescherming van de natuur, dieren en planten.

Bescherm het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering

 1. Wees betrokken bij de lokale ontwikkelingsprocedures in uw gemeente. Vraag uw overheidsinstanties om alle telecommunicatieprojecten te beoordelen op milieueffecten.
 2. Verminder het enorme elektriciteitsverbruik veroorzaakt door digitale communicatietechnologie door voorrang te geven aan bekabelde en energiezuinige oplossingen.
 3. Denk na over de enorme hoeveelheden afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de gevolgen voor het milieu van de winning van grondstoffen (voor de productie van nieuwe apparaten) voordat u een nieuw apparaat koopt. Moet u dit nieuwe apparaat echt kopen?
 4. Bespaar energie bij al uw aangesloten apparaten - schakel al uw draadloze functies uit wanneer u ze niet actief gebruikt.
 5. Vergeet niet dat door de mens gemaakte RF EMV verschillende schadelijke parameters heeft en beschouw ze allemaal als een vervuiler van uw ruimte.
 6. Eis monitoring van alle biologische schadelijke parameters van RF EMV in uw gemeenschap.
 7. Eis een stop op 5G satellieten wereldwijd totdat de milieueffecten zijn opgelost.
 8. Gebruik geen satelliet internet.

Bescherm uw privacy, veiligheid en vrijheid

 1. Wees je bewust van het risico van surveillance en gegevensmisbruik van 5G, IoT & IoB (Internet of Things & Internet of Bodies).
 2. Upload geen persoonlijke en medische gegevens op het internet (ook al gaat het om een persoonlijke account) voor een betere bescherming tegen de toenemende cybercriminaliteit.
 3. Tolereer geen discriminatie en schending van digitale rechten.
 4. Eis dat uw gegevens niet worden verwerkt door geautomatiseerde procedures (door AI).
 5. Help bij het organiseren van publieke debatten over digitale innovaties.
© 2024 Europeans for safe connections.