Persberichten

Persbericht

16 februari 2023

Europese burgers reizen naar het EU Parlement om een impopulaire kwestie voor te leggen

ESC nam deel aan een workshop onder leiding van EP-lid Michele Rivasi (Groenen/EVA), Anne-Sophie PELLETIER (Links) en Ivan Sinčić (NI), samen met burgers uit heel Europa die speciaal daarvoor helemaal naar Brussel waren afgereisd.

Lees meer

Ons persbericht

4 februari 2023

Europeans for Safe Connections - een nieuwe NGO is geboren!

De nieuwe NGO, Europeans for Safe Connections, zal op 7 februari 2023 in het Europees Parlement worden gepresenteerd tijdens een evenement onder leiding van EP-lid Michele Rivasi (Verts/ALE), Anne-Sophie PELLETIER (Links) en Ivan Sinčić (NI).

Lees meer

Ons Persbericht

5 December 2022

Nordic collaboration regarding 5G roll-out

We advise as many countries as possible to send this letter to their local tele regulators.

Lees meer

Ons Persbericht

3 November 2022

Nieuw internationaal instituut voor BIOLOGISCHE EFFECTEN van EMV's acht draadloos niet veilig

Het primaire doel van ICBE-EMF is het doen van aanbevelingen, op basis van de beste peer-reviewed wetenschappelijke onderzoekspublicaties, die verder gaan dan het vaststellen van getalsmatige blootstellingsrichtlijnen om de veiligheid te waarborgen.

Lees meer

Ons Persbericht

12 September 2022

Phonegate samenwerking - informatieverzoek betreffende SAR

Wij schrijven u in het kader van uw verantwoordelijkheid als nationale telecomregulator voor de zendtoestellen op de markt zoals mobiele telefoons, tablets en andere draadloze apparatuur.

Lees meer

Ons Persbericht

15 August 2022

Duitse rechtbank verschaft duidelijkheid - Locatie-eigenaars van zendmasten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor EMV-gerelateerde schade

De regionale rechtbank van Münster bevestigt dat niet alleen de exploitant van een zendmast voor mobiele telefonie aansprakelijk is voor schade die door de exploitatie van het systeem wordt veroorzaakt, maar ook de grondeigenaar die de grond ter beschikking stelt voor de exploitatie van het systeem.

Lees meer

Ons Persbericht

Juli 27, 2022

Zelfverwijzend auteurschap achter de ICNIRP Stralingsrichtlijnen van 2020

Europeans for Safe Connections vestigt de aandacht op het onlangs gepubliceerde onderzoek van Nordhagen en Flydal.

Lees meer

Ons Persbericht

16 June 2022

Wereld EHS-dag 16 juni

Laten we het onzichtbare zichtbaar maken

Lees meer

Ons Persbericht

31 May 2022

Een juridische overwinning voor iedereen die vecht tegen de uitrol van 5G

Een juridische doorbraak in het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Action Against 5G en gerenommeerd advocaat Michael Mansfield heeft de strijd in de rest van de wereld om de uitrol van 5G tegen te houden een nieuwe impuls gegeven.

Lees meer

Ons Persbericht

20 May 2022

Wereldbijendag - 20 mei

"Europeans for Safe Connections" roepen op tot betere bescherming van bijen tegen microgolfstraling op Wereldbijendag - 20 mei

Lees meer

Ons Persbericht

February 22, 2022

De meest indringende bedreiging voor gezondheid, milieu en privacy ooit

Citizens unite to change EU rules for 5G

Lees meer

ec.europa.eu

January, 2022

De Aarhus-verordening wordt aangescherpt

De gewijzigde verordening zal de openheid, de verantwoordingsplicht en de samenhang, ondersteunen door het publiek nog meer in staat te stellen aan deze omwenteling bij te dragen.

Lees meer

Ons Persbericht

11 October 2021

EU Commissie registreert nieuw Europees Burgerinitiatief

De Europese Commissie heeft besloten om ons Europees Burgerinitiatief Stop (((5G))) – Stay connected but protected toe te laten. Het initiatief is geregistreerd op 7 oktober 2021.

Lees meer

ec.europa.eu

7 October 2021

De Europese Commissie besluit tot registratie van een nieuw Europees Burgerinitiatief

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten een Europees Burgerinitiatief (ECI) te registreren met als titel ‘Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected’.

Lees meer

Ons Persbericht

September, 2021

Een nieuw Europees Burgerinitiatief

In augustus is bij de Europese Commissie een nieuw Europees Burgerinitiatief (ECI) ingediend door Europeans for Safe Connections.

Lees meer
© 2024 Europeans for safe connections.