Problemen

Bedreiging van onze privacy

19. Is de bescherming van de persoonlijke gegevens wel toereikend?

Wij zijn allemaal data die te koop zijn.

Klantgegevens zijn digitaal goud. Gegevensmakelaars verzamelen wereldwijd miljarden en triljoenen aansluitbare informatiebronnen en creëren enorme gepersonaliseerde digitale profielen over ieder van ons. Het oogsten van onze persoonlijke gegevens gaat veel verder dan velen van ons zich kunnen voorstellen. Onze persoonlijke gegevens worden verkocht voor reclame, beïnvloeding, tracking of bewakingsdoeleinden.

Voorbeelden:

  • Een belangrijke reden voor het succes van bedrijven als Google, Uber en Amazon is dat zij het idee van " gegevens als bedrijfsmiddel" hebben omarmd.
  • Facebook en Instagram verzamelen gegevens van jongeren onder de 18 jaar door software te gebruiken die de surfgedragingen van gebruikers op het web volgt.
  • De Europese Commissie heeft in het kader van haar digitale- en datastrategieën verschillende wetgevingsvoorstellen ingediend die het gebruik en het delen van (persoonlijke) gegevens tussen meer publieke en private partijen zullen vergemakkelijken. Maar volgens het Europees Comité voor gegevensbescherming zal dit "aanzienlijke gevolgen hebben voor de bescherming van de fundamentele rechten op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens".

OPLOSSING:

Giganten zijn een doelwit voor hackers.

Onze privacy komt in het gedrang. Onze persoonlijke gegevens zijn niet veilig voor datalekken en beveiligingsinbreuken, ook al zijn ze bij grote bedrijven opgeslagen.

Voorbeelden:

OPLOSSING:

Uw privacy komt in het gedrang.

De invoering van slimme steden, gebouwen en apparaten belooft comfort en veiligheid, maar zal ons onze privacy kosten en de bewaking enorm doen toenemen.

Voorbeelden:

  • Een nieuw rapport gemaakt voor de Groenen in het Europees Parlement "Biometric and Behavioural Mass Surveillance in EU Member States" stelt dat: "Private en publieke partijen steeds meer "smart surveillance" oplossingen inzetten, waaronder biometrische identificatie op afstand technologieën die, indien ongecontroleerd, zouden kunnen uitgroeien tot biometrisch massatoezicht."
  • H&M heeft een boete van 35.258.707,95 euro betaald voor het overtreden van de GDPR-regels (2020). Na ziekteverlof moesten werknemers een return-to-work bijeenkomst bijwonen, die werd opgenomen. Hoger personeel van H&M kreeg "een uitvoerige kennis van het privéleven van hun werknemers ... variërend van tamelijk onschuldige details tot familieaangelegenheden en religieuze overtuigingen". Dit "gedetailleerde profiel" werd gebruikt om de prestaties van de werknemers te helpen evalueren en beslissingen te nemen over hun aanstelling.

OPLOSSING:


20. Is Draadloze Gegevensoverdracht Veilig?

Draadloze gegevensuitwisseling via creditcards, mobiele telefoons, smartwatches, fitness-trackers, pacemakers en persoonlijke wearables brengt het risico van gegevensmisbruik met zich mee.

Wij maken ons met name zorgen over particuliere bankgegevens en gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen. Gevaarlijke aanvallen op draadloze medische apparatuur bedreigen de gegevensbescherming bij deze apparatuur. Het hacken van medische apparatuur zou een achterdeur naar ziekenhuisnetwerken kunnen creëren.

Ook is de wearable-industrie sterk in opkomst. De gebruiker draagt met zijn wearables zelf bij aan het lekken van persoonlijke gegevens en de veiligheidsrisico's, aangezien hij zich niet bewust is van de diverse bedreigingen en de kwetsbaarheid van zijn apparatuur.

Het minimaliseren van de draadloos verzonden gegevens is van essentieel belang voor de veiligheid van medische patiënten. Het principe van gegevensminimalisering houdt in dat het verzenden en opslaan van gegevens wordt beperkt tot uitsluitend wat nodig is voor specifieke doeleinden.

Voorbeelden:

OPLOSSING:


21. Maar we hebben toch Autoriteiten voor de Gegevensbescherming, niet waar?

De gegevensbeschermingsautoriteiten doen geen uitspraken over discriminatie en schendingen van digitale rechten.

De gegevensbeschermingsautoriteiten doen geen uitspraken over discriminatie en schendingen van digitale rechten.

Er zijn twee niveaus van toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens:

– de nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming
– het Europees Comité voor Gegevensbescherming (European Data Protection Board - EDPB)

Deze zijn echter niet onafhankelijk genoeg van de staten en de ondernemingen, beschikken niet over voldoende eigen middelen en de reikwijdte van hun controle blijft beperkt.

De huidige gegevensbescherming is ontoereikend bij een volledig uitgerold 5G en actief Internet of Things and Bodies waarbij alle apparaten onze gegevens 24/7 verzamelen, die vervolgens als Big Data worden verwerkt door kunstmatige intelligentie waarvan is bewezen dat zij discriminatie kan reproduceren en verergeren.

De GDPR vermeldt duidelijk dat gevallen van discriminatie onder de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteiten vallen. Deze autoriteiten hebben echter weinig gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en bieden tot op heden geen regelmatige beoordeling van dergelijke discriminatie, noch op nationaal, noch op Europees niveau.

OPLOSSING:


22. Zou Kunstmatige Intelligentie ons Ondersteunen?

Kunstmatige intelligentie is een goede dienaar maar een slechte meester. Kunstmatige intelligentie reproduceert en verergert discriminatie.

Elke seconde worden miljoenen voorspellingen van menselijk gedrag gedaan door bedrijven op basis van de verzamelde gegevens. In een Internet of Bodies and Things-scenario verzamelen alle apparaten 24/7 onze gegevens, om door kunstmatige intelligentie (AI) als Big Data te laten verwerken.

Verschillende studies hebben aangetoond dat AI in machine-learning-processen in feite automatisch eerdere discriminatie reproduceert. De computer "leert" zelf op basis van de keuzes die hij in het verleden al heeft gemaakt door ze te systematiseren. AI kan deze vooroordelen en meningen vervolgens versterken en politiek extreme standpunten uitdragen.

Dit is geen sciencefiction, het is al bewezen dat AI discriminatie reproduceert en verergert.

Voorbeelden van hoe AI sociale, raciale en economische ongelijkheden zou kunnen versterken:

OPLOSSING:


23. Geen Debatten over Digitalisering, maar Reclame

Digitale innovaties worden kritiekloos gepromoot door politici en advertenties. Er is geen publieke discussie over de mogelijke problemen.

Digitale technologieën, met name 5G in combinatie met het Internet of Things and of Bodies, kunnen leiden tot discriminatie en een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid.

De Europese burgers is niet gevraagd of zij willen dat hun leven volledig gedigitaliseerd wordt en door algoritmen wordt gestuurd. Zij werden evenmin gehoord over de voors en tegens van de uitrol van draadloze netwerken. Momenteel is de uitrol van 5G in handen van niet-geïnformeerde politici en lobbyisten die geen enkele dialoog met het Europese publiek zijn aangegaan.

Tot nu toe is er geen onbevooroordeelde discussie geweest in de EU gemeenschap.

OPLOSSING:


problem data
© 2024 Europeans for safe connections.