Problemen

Wist u dat?

Indirecte effecten op de persoonlijke gezondheid

5G-frequentieband 3,7-3,98 GHz vormt een groot risico voor schadelijke interferentie met radiohoogtemeters in vliegtuigen.

Diverse instanties voor luchtvaartveiligheid in de Verenigde Staten en Canada waren bezorgd over brede gevolgen voor de vluchtuitvoering, waaronder de mogelijkheid van "catastrofale storingen" met mogelijk meerdere dodelijke slachtoffers.


Bedrijven zijn op de hoogte van de risico's

Verzekeringsmaatschappijen classificeren 5G als een opkomend risico met een " hoge impact " en zwijgen over de RF EMV uitsluitingsclausule.

Swiss RE Institute: "Bestaande zorgen over mogelijke negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische velden ("EMV") zullen waarschijnlijk alleen maar toenemen. Een toename van aansprakelijkheidsclaims zou een mogelijk gevolg op lange termijn kunnen zijn."

Bedrijven weigeren ziekten veroorzaakt door langdurige blootstelling aan EMV (niet-ioniserende) te dekken in aansprakelijkheidsverzekeringen van telecommunicatiebedrijven.

Voorbeelden:

  • CFC Underwriting LTD in Londen, de Britse agent voor Lloyd's of London vermeldt in het beleidsdocument EXCLUSIONS RELATING TO OTHER INSURANCES: "Elektromagnetische velden die direct of indirect voortvloeien uit, het gevolg zijn van of bijdragen aan elektromagnetische velden, elektromagnetische straling, elektromagnetisme, radiogolven of lawaai."
  • Zurich Community Care Liability Insurance: Uitsluiting van elektromagnetische velden in Gecombineerd algemeen beleid voor aansprakelijkheidsverzekeringen: "elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door, in verband met of bijgedragen door of ontstaan uit elektromagnetische velden (EMV) of elektromagnetische interferentie (EMI)."

Sommige telecommunicatiebedrijven beoordelen de gezondheidsrisico's van RF EMV als " high impact" en waarschuwen alleen beleggers voor de potentiële risico's.

Sommige telecommunicatiebedrijven beoordelen de gezondheidsrisico's van RF EMF als "high impact".

Alle potentiële schadelijke effecten van draadloze apparatuur worden door bepaalde instructies in gebruikershandleidingen afgewenteld op de aansprakelijkheid van de gebruiker.

Draadloze industrieën hielden informatie over potentiële gezondheidsrisico's van RF EMV achter voor gebruikers van mobiele telefoons en omwonenden.

Voorbeelden:

  • British Telecom, waarschuwde investeerders in jaarverslag 2017: "We kunnen geen absolute zekerheid bieden dat onderzoek in de toekomst geen verbanden zal vaststellen tussen radiofrequentie-emissies en gezondheidsrisico's."
  • Vodafone schreef in jaarverslag 2018: "EMV blijkt gezondheidsrisico's op te leveren met als gevolg vermindering van mobiel gebruik of rechtszaken".

Waarde van eigendommen neemt af door antennes in de nabijheid.

Uit het onderzoek Impact of Cell Phone Towers on House Prices in Residential Neighborhoods uit 2008 bleek "dat kopers op de vraag op welke manier de zendmasten of antennes voor mobiele telefonie het woongenot van hun huis beïnvloeden, 37% antwoordde dat het effect te maken had met gezondheidsproblemen, 21% zei dat het invloed had op de esthetiek van de buurt, 20% zei dat het invloed had op de waarde van het onroerend goed, en 12% zei dat het invloed had op het uitzicht vanaf hun eigendom."

Ook hoogspanningsleidingen kunnen de waarde van onroerend goed verminderen.


5G is rated as "high risk" by Swiss Re. Wireless companies warn their shareholders about risk, but not consumers, nor people living near 5G cell towers.

Lower fetal development scores associated with prenatal exposure

Childrens' body is a fragile ecosystem - BLOG ARTICLE


No official assessment on schoolchild's exposure

Authorities blind to experts' warnings - EU BLOG ARTICLE

Physicians strongly recommend wired connections in classrooms to eliminate wireless radiation exposures. Schools are a unique environment because children spend several hours a day in classrooms with strong wireless exposure.

A growing amount of scientific research links this wireless radiation to serious health effects — such as memory and sleep problems, headaches, cancer, and damage to brain development.

EU BLOG ARTICLE:


5G has not been environmentally assessed

Will it end with a thousand 'G', but with no bee? - BLOG ARTICLE

For microwave-exposed hives, fewer bees return home and less honey they produce.

Only a very small amount of sun radiation contains components of radiofrequency spectrum, only 0.003 mW/m2 (IARC, Non-ionizing Radiation, PDF document page 42). In the EU maximum exposure limit is 10,000 mW/m2.

BLOG ARTICLE:


No international body regulates satellite launches

Authorities are concerned and call for responsibility in space - EU BLOG ARTICLE


© 2024 Europeans for safe connections.