Supporters 8th July 2022

Brief van EMFScientist.org

Brief ter ondersteuning van het Europees Burgerinitiatief
Stop 5G – Stay Connected but Protected

De International EMF Scientist Appeal werd gestart in 2015 en is nu ondertekend door meer dan 240 EMV Wetenschappers uit 44 landen die peer-reviewed papers hebben gepubliceerd in professionele tijdschriften over de biologische of gezondheidseffecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden. Nog eens 15 wetenschappers uit 11 landen, die peer-reviewed papers hebben gepubliceerd op aanverwante gebieden en aanzienlijk betrokken zijn geweest bij EMV-onderwijs, hebben als Ondersteunende Wetenschappers getekend.

Dit Appeal heeft betrekking op het deel van het spectrum van elektromagnetische velden (EMV) dat extreem laagfrequente velden (ELF) omvat die worden uitgezonden door elektrische apparaten en radiofrequente straling (RFR), waaronder millimetergolven (MMW), gebruikt door draadloze communicatietechnologieën.

De wetenschappelijke basis voor de gemeenschappelijke bezorgdheid die deze wetenschappers ertoe brengt dit Appeal te ondertekenen is:

“Talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen beïnvloeden op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen. De effecten zijn onder meer verhoogd kankerrisico, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen, neurologische stoornissen en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij de mens. De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, aangezien er steeds meer bewijs is van schadelijke effecten op zowel plantaardig als dierlijk leven.”

Het Appeal doet een dringend beroep op de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Milieuprogramma van de V.N. en alle lidstaten van de V.N. om iets te doen aan de wereldwijde bezorgdheid over de volksgezondheid in verband met de blootstelling aan mobiele telefoons, elektriciteitsleidingen, elektrische apparaten, draadloze apparaten, draadloze nutsmeters en draadloze infrastructuur in woonhuizen, scholen, gemeenschappen en bedrijven.

In het Appeal wordt de vaststelling van negen voorzorgsmaatregelen aanbevolen:

1) Prioriteit moet worden gegeven aan de bescherming van kinderen en zwangere vrouwen.

2) Richtlijnen en regelgevende normen moeten worden versterkt.

3) Fabrikanten moeten worden aangemoedigd veiliger technologieën te ontwikkelen.

4) Nutsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de opwekking, transmissie en distributie van en het toezicht op elektriciteit moeten een adequate stroomkwaliteit handhaven en zorgen voor goede elektrische bedrading om schadelijke aardstromen tot een minimum te beperken.

5) Het publiek moet volledig worden geïnformeerd over de potentiële gezondheidsrisico's van elektromagnetische energie en moet schadebeperkende strategieën aanleren.

6) Medisch personeel moet worden voorgelicht over de biologische effecten van elektromagnetische energie en worden getraind in de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid.

7) Regeringen moeten opleidingen en onderzoek naar elektromagnetische velden en gezondheid financieren die onafhankelijk zijn van de industrie.

8) De media moeten de financiële relaties van deskundigen met de industrie openbaar maken wanneer zij hun mening geven over gezondheids- en veiligheidsaspecten van technologieën die elektromagnetische velden uitzenden.

9) Er moeten stralingsvrije zones komen, vooral voor personen met elektromagnetische overgevoeligheid (EHS).

Wij steunen het Europese burgerinitiatief Stop 5G Stay Connected but Protected, een burgercampagne die de wereldwijde uitrol van 5G-netwerken kan helpen tegenhouden totdat de veiligheid is bevestigd,


Met vriendelijke groet,

Elizabeth Kelley MA
Directeur
International EMF Scientist Appeal

Namens de adviseurs van de International EMF Scientist Appeal - Anne Sasco, MD, Dr.PH.; Ronald Melnick, Ph.D.; Henry Lai, Ph.D.; Magda Havas, Ph.D.; en Joel M. Moskowitz, Ph.D.

© 2024 Europeans for safe connections.