Supporters 30th September 2021

Brief van professor Nyberg en professor Hardell

Aan alle EU-burgers die overwegen het ECI te ondertekenen

Meer dan 400 wetenschappers en artsen, waaronder 80 professoren, hebben ons 5G-Appeal aan de EU onderschreven. Deze oproep eist, net als het Europees Burgerinitiatief (ECI) "Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected", dat de EU actie onderneemt om een moratorium in te stellen en het Europese voorzorgsprincipe toepast om de gezondheid en levens in Europa te beschermen. Daarom moet de EU "alle redelijke maatregelen nemen om de uitbreiding van straling te stoppen" en de richtlijnen voor elektromagnetische straling naar beneden bijstellen, om het milieu, insecten, dieren en mensen, vooral kinderen en foetussen, te beschermen.

Wij, die verantwoordelijke zijn voor het 5G-appeal, bevelen het aan dat u het initiatief ondertekent en dat de eisen en wetsvoorstellen in het initiatief door de Europese Commissie worden uitgevoerd.

  1. De huidige "veiligheidsrichtlijnen" voor blootstelling aan radiofrequente/ microgolfstraling geven onvoldoende bescherming, want zoals in het 5G-appeal staat: "Veiligheidsrichtlijnen" beschermen de branche – niet de gezondheid", met name van kinderen, zwangere vrouwen, bestuivende insecten, dieren en planten. Daarom moeten er wetten worden uitgevaardigd die al het leven beschermen voor schadelijke radiofrequenties en microgolfstraling.
  2. In de oproep staat: "5G leidt tot een enorme toename in verplichte blootstelling aan draadloze straling". Deze straling, die wordt veroorzaakt door een enorme toename van elektronische apparaten, antennes en satellieten, bedreigt het klimaat, de biodiversiteit en natuurlijke leefomgevingen. Daarom moeten er wetten worden uitgevaardigd die het milieu beschermen tegen alle effecten van 5G en draadloze digitalisatie.
  3. In de 5G-appeal roepen we de EU met klem op "alle redelijke maatregelen te nemen om de invoering van 5G RF-EMV te stoppen totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen verzekeren dat 5G en de totale stralingsniveaus die worden veroorzaakt door Rf-EMV (5G gecombineerd met 2G, 3G, 4G en WiFi) niet schadelijk zijn."

Daarom moedigen we alle EU-burgers aan dit initiatief– Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected – te ondertekenen voor een gezondere en veiligere toekomst voor mensen, en vooral kinderen in Europa,

De initiatiefnemers van het 5G-Appeal aan de EU,


Rainer Nyberg
EdD, MPS, Professor emeritus
Vasa, Finland

Lennart Hardell
MD, PhD, Professor (gepensioeneerd)
Örebro, Sweden

© 2024 Europeans for safe connections.