Supporters 1st March 2022

Brief van emeritus hoogleraar Pall

Ter ondersteuning van het 5G-burgerinitiatief van het ECI

Deze brief zal zich eerst toespitsen op EMV-bevindingen die essentieel zijn voor ons begrip van 5G. El-Swefy et al (1) toonden aan dat 3G mobiele telefoonstraling van zeer lage intensiteit in vier weken enorme neurodegeneratie van de hersenen teweegbrengt bij ratten, waarbij 34% van de hersencellen dood gaat. 11 Gemeten en 4 waargenomen veranderingen werden elk grotendeels tegengegaan door amlodipine, een voltage gated calcium kanaal (VGCC) blocker. Dit vertelt ons dat de EMV's elk van deze 15 veranderingen teweegbrengen door VGCC's te activeren. Dit is niet verrassend, omdat we weten dat de meeste EMV-effecten worden veroorzaakt door EMV-activering van VGCCs (2). Wat wel verrassend is, is dat de EMV-intensiteit die in (1) werd gebruikt, dezelfde was als die welke werd geproduceerd op 7 meter afstand van een mobiele telefoon, een intensiteit van 1/80.000ste van die welke wordt geproduceerd door de mobiele telefoon op het hoofd op 2,5 cm afstand.

Hoe kan El-Swefy (1) dan zo'n ongelooflijk sterke neurodegeneratie opwekken met zo'n zwakke straling? Daar zijn twee belangrijke mechanismen voor: 1. Alle draadloze communicatie (behalve FM-radio) maakt gebruik van modulerende pulsatie om de informatie over te brengen, en het zijn juist de piekpulsen die de effecten veroorzaken. 2. Elektronisch gegenereerde EMV's produceren coherente EMV's. Door de coherentie produceren de EMV's aanzienlijk hogere elektrische en in de tijd variërende magnetische krachten en deze krachten veroorzaken de biologische effecten via activering van de VGCC (2). Diezelfde coherentie is essentieel voor het gebruik van EMV's voor draadloze communicatie. De veiligheidsrichtlijnen zijn gebaseerd op gemiddelde EMV-intensiteiten over een periode van 6 min of 30 min, maar deze gemiddelden geven geen zekerheid over biologische effecten of veiligheid.

El-Swefy (1) heeft geen factoren bestudeerd die specifiek zijn voor de ziekte van Alzheimer of enig ander specifiek type neurodegeneratie. Zhang et al. (3) toonden echter aan dat een reeks EMV-pulsen die eenmaal daags aan ratten werden toegediend, een zeer vroeg begin van de ziekte van Alzheimer teweegbrachten met verhoging van vier specifieke Alzheimer gerelateerde veranderingen in de hippocampus. Op basis van de relatieve levensduur van de ratten zijn deze bevindingen vergelijkbaar te stellen met 21 jaar oude mensen waarbij EMV's extreem vroege, bijna algehele Alzheimer veroorzaakten. Als die pulsen maar één keer worden gegeven, in één seconde, 10 seconden of 100 seconden van een dag, dan veroorzaken ze al zeer vroeg beginnende Alzheimer – bij ruwweg het equivalent van 42 jaar oude mensen die bijna algehele Alzheimer ontwikkelen.

Hoe zit het met menselijke Alzheimer? We weten (4) dat: VGCC activering een essentiële rol speelt bij het ontstaan van Alzheimer en dat overmatig intracellulair calcium, geproduceerd door VGCC activering, elk van de negen belangrijkste zowel Alzheimer specifieke & niet-specifieke veranderingen veroorzaakt die Alzheimer tot gevolg hebben. Jonge mensen die worden blootgesteld aan hoge niveaus van mobiele telefoon- of Wi-Fi-straling ontwikkelen digitale dementie. Epidemiologische studies tonen verbanden aan tussen de incidentie en het op jonge leeftijd ontstaan van de ziekte van Alzheimer en EMV's.

5G maakt gebruik van extreem gepulseerde millimetergolven (MM) om ongekende hoeveelheden informatie per seconde over te brengen. Er is dus gegronde reden tot bezorgdheid vanwege de biologische effecten van pulsatie, zoals hierboven aangetoond. Niet-gepulseerde MM-golven van lage intensiteit bleken in 5 in (2), geciteerde experimentele studies EEG-veranderingen in de menselijke hersenen te veroorzaken; 4 daarvan leidden ook tot neurologische/neuropsychiatrische effecten. Wanneer zelfs niet-gepulseerde MM-golven gevolgen hebben voor de menselijke hersenen, is er alle reden voor ernstige bezorgdheid over extreem hoog gepulseerde 5G. Het is daarom zeer aannemelijk en ik denk zeer waarschijnlijk dat 5G bij mensen bijna universeel extreem vroege Alzheimer zal veroorzaken.

We hebben dan een keuze. We kunnen doorgaan met meervoudige 5G "rollouts" die hoogstwaarschijnlijk, naar mijn mening, bijna universele extreem vroege Alzheimer en volledige ineenstorting van alle "beschaving" zullen veroorzaken. Effecten die zeer snel optreden zullen pas na 5 tot 10 jaar zichtbaar zijn, vanwege de latentietijd van Alzheimer. Of we kunnen deze technologie, die nog nooit op gezondheidseffecten is getest, een halt toeroepen door alle 4G/5G "small cell antennes" te verwijderen.


Martin Pall
B.A., Ph.D., professor emeritus
Moleculaire biowetenschappen aan de Washington State University
VS

Citaten:

  1. El-Swefy S, Soliman,H, Huessein M. Calcium channel blockade alleviates brain injury induced by long term exposure to an electromagnetic field. Journal of Applied Biomedicine 2008, 6, 153-63. Full text here: https://jab.zsf.jcu.cz/artkey/jab-200803-0005_calcium-channel-blockade-alleviates-brain-injury-induced-by-long-term-exposure-to-an-electromagnetic-field.php

  2. Pall. ML. 2021. Millimeter (MM) wave and microwave frequency radiation produce deeply penetrating effects: The biology and the physics. Reviews on Environmental Health 2021, De Gruyter [Published online: May 26, 2021]. (PMID: 34043892)

  3. Jiang, DP, Li JH, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang .F, An GZ, Li J, Guo GZ. Long-term electromagnetic pulse exposure induces A-beta deposition and cognitive dysfunction through oxidative stress and overexpression of APP and BACE1. Brain Research 2016, 1642, 10-19. (PMID: 26972535)

  4. Pall ML, 2022. Low Intensity Electromagnetic Fields Act via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Activation to Cause Very Early Onset Alzheimer’s Disease: 18 distinct types of evidence. (in press)

© 2024 Europeans for safe connections.