Supporters 27th January 2022

Brief van geassocieerd professor Ptáček

Steunbrief voor het burgerinitiatief van de ECI Stop(((5G)) EU

Wetenschappers hebben er geen belang bij de vooruitgang te belemmeren. In plaats daarvan zullen degenen die het vermogen hebben om op te merken wat er om hen heen gebeurt, de negatieve effecten van straling waarnemen en aantonen.

Alle straling heeft naast de elektrische component ook een magnetische component. Als een geleider beweegt, induceert hij een elektrische stroom. Of het nu een blad is dat beweegt in de wind, een vogel of een bij. De elektrolyten in hun lichaam maken ze allemaal tot geleiders.

Onder de huidige blootstellingslimieten, of het nu ICNIRP of Tsjechische normen zijn, wordt alleen rekening gehouden met de verhitting van weefsel en de daaruit voortvloeiende fysiologische effecten. Ik ben van mening dat als er sprake is van verhitting van weefsel, dit eerder een waarschuwingssignaal is dan een irrelevant signaal. Menselijke organen, waarvan de huid er één is, zijn complexe structuren van cellen die op zichzelf ook weer complex van structuur zijn, en gevoelig zijn voor het interne evenwicht van de componenten en elementen die zich daarin bevinden. Maar behalve voor de mens geldt hetzelfde ook voor al het andere leven in de natuur - virussen, bacteriën, planten en dieren. Planten hebben cellen die even complex zijn als die van dieren.

Laten we dus, tenzij we de uitbreiding van communicatienetwerken tegenhouden om reden van weefselopwarming, wat op zich al een ernstig verschijnsel is, dit nog een paar jaar uitstellen en wetenschappers aan onze universiteiten vragen experimenten uit te voeren om na te gaan hoe blootstelling aan straling van invloed is op bacteriën, groei en overleving van cellen in schimmels, algen, mossen en korstmossen, micro-organismen in de bodem, zaden en planten - eenzaadlobbigen (grassen, granen), tweezaadlobbigen (naaldbomen) en tweezaadlobbigen (loofbomen), en allerlei dieren - amfibieën, schaaldieren, insecten, waaronder bijen en andere bestuivers, vogels - het uitkomen van eieren en de daaropvolgende ontwikkeling, en andere experimenten die ik graag zal helpen selecteren.

Mijn steun voor het initiatief "Stop (((5G)) - Stay connected, but protected" is ingegeven door het feit dat de vogels in het park bij mijn huis de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan door het toenemende aantal zendmasten voor mobiele telefonie op daken in Brno. Vorig jaar en dit jaar zijn er in de winter geen raven meer geweest, terwijl er in het verleden honderden raven bij zonsopgang binnenvlogen. Alle esdoorns (Acer platanoides) in het stadscentrum hebben bladeren met atypische roodgekleurde bladranden, die zij vervroegd afwerpen.

Gezien de negatieve effecten die straling nu al heeft, mogen we geen nog hogere frequenties toestaan, zonder uitvoerige experimenten uit te voeren, van het moleculaire tot op het orgaanniveau. Laten we niet accepteren dat er onomkeerbaar nieuwe communicatienetwerken worden aangelegd zonder te onderzoeken.


Vladimír Ptáček
Doc., RNDr., CSc.
http://www.sci.muni.cz/ptacek/
Brno, Tsjechische republiek

© 2024 Europeans for safe connections.