Supporters 7th November 2021

Brief van professor Tanka

Brief ter ondersteuning van het ECI Europees 5G-burgerinitiatief

Elk leven is uniek en onherhaalbaar. Dat is waarom voorkómen en voorzichtigheid de voornaamste beginselen zijn voor gezondheid, het leven en de leefomgeving in de EU. Het is van algemeen levensbelang dat de publieke autoriteiten voorkomen dat de EMV-straling van 5G mensen en de dieren in het wild schaden en in gevaar brengen. Hoewel de straling zelf onzichtbaar is, kan niemand het vandaag de dag ontkennen: deze straling veroorzaakt bij mensen in een bepaald frequentiebereik vergelijkbare oxidatieve stress en verstikking als de virale effecten van Covid-19 in het eindstadium.

De EU heeft gezorgd voor de uitrol van het 5G-netwerk in Europa zonder rekening te houden met bovengenoemde vereisten voor de bescherming van de gezondheid en de natuur. In plaats daarvan heeft ze de Lidstaten de macht ontnomen om de voorwaarden voor de leefomgeving te bepalen inzake deze investering. Voor het gebruik van de EMV-straling van 5G is ook geen milieuvergunning nodig. Dit doorbreekt het voorzorgsbeginsel op grove wijze: de veroorzaker van milieu-impact – de exploitant van EMV-straling – hoeft niet te bewijzen dat blootstelling aan de straling waarmee wordt gewerkt voor niemand schade of risico oplevert, nu of in de toekomst, d.w.z. dat ze volledig onschadelijk zou zijn. Het zou echter slechts in lijn zijn met de voorzorgspraktijk van de EU als de autoriteiten voor de leefomgeving blootstelling als de grootste bron van gevaar voor mensen en het dierenrijk beschouwen. Daarom zou de uitrol en inwerkingstelling van 5G opgeschort moeten worden op gezag van het milieurecht, in afwachting van wetenschappelijke zekerheid.

De wettelijke vrijstelling van de milieugebruiker daarentegen beschouwt ook de eis in het EU-milieurecht om de eigen activiteiten bij risico op milieuschade te organiseren op basis van de best beschikbare technologie en technieken, zodat de bron van het risico aantoonbaar volledig wordt weggenomen, of in elk geval elk van die risico's op zijn minst wordt geminimaliseerd. (BATNEEC, Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs).

De aanbevelingen van ECI's Stop (((5G))) – Stay connected but protected houden in de breedste zin rekening met de vereisten voor effectieve zelfbescherming van mensen en de dierenwereld ter vermijding van EMV-straling. Het is echter belangrijk dat de exploitatie van EMV-straling onderworpen is aan een effectieve sociale controle, zowel mondiaal als lokaal. Het initiatief moet gesteund worden door miljoenen EU-burgers wil de communautaire wetgeving van de EU op dit gebied levens kunnen beschermen.


Endre Tanka
Jurist, D.Sc. emeritus professor
Hongarije

© 2024 Europeans for safe connections.