Solutions

Protection of our Data

Zapewnienie skutecznej ochrony danych w celu zabezpieczenia naszej prywatności, bezpieczeństwa i wolności

Obecna ochrona danych jest niewystarczająca w świecie Internetu ciał i rzeczy, w którym nasze dane są gromadzone przez wszystkie urządzenia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a następnie przetwarzane jako duże zbiory danych przez sztuczną inteligencję. Dowiedzionoże sprzyja to dyskryminacji i ją pogłębia. Niezwykle niepokojący jest również fakt, że 70 % inwestycji w 5G dotyczy systemów nadzoru, w tym w kamer do rozpoznawania twarzy i dronów.


Pięć wniosków do wdrożenia do prawa UE:

demand data
© 2024 Europeans for safe connections.