Soluții

Protecția mediului

Adoptarea de reglementări mai puternice pentru protejarea mediului de orice impact adus de 5G și digitalizare

Departe de a fi un pas către un viitor eficient din punct de vedere energetic și durabil, tehnologia 5G și introducerea internetului obiectelor vor contribui semnificativ la poluare și la epuizarea resurselor. Până în 2025, acestea ar putea reprezenta 20 % din consumul mondial de energie electrică.


Opt propuneri de implementat în legislația UE:

Propunerea 11

Actualizarea Directivei 2011/92/UE astfel încât să includă implementarea tehnologiei 5G și tot domeniul telecomunicațiilor wireless ca proiecte în Anexa 1 pentru a se garanta că astfel de proiecte fac obiectul unei evaluări de mediu sau al unei examinări în conformitate cu directiva.

Read more

Propunerea 12

Reducerea consumului masiv de energie electrică generat de tehnologia comunicațiilor digitale, acordând prioritate soluțiilor cu fir și cu consum redus de energie în planul de acțiune pentru Pactul verde european.

Read more

Propunerea 13

„Deșeurile provenite de la echipamentele electrice și electronice” (WEEE), alte deșeuri și impactul asupra mediului al extracției mineralelor și metalelor rare din pământ, utilizate în echipamentele electronice, trebuie incluse în „Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului”.

Read more

Propunerea 14

Actualizarea Directivei Ecodesign din 2009 în materie de proiectare ecologică, care trebuie să stabilească limite stricte pentru pierderile de resurse și de energie ale tuturor dispozitivelor conectate, inclusiv ale antenelor și sateliților.

Read more

Propunerea 15

Trebuie ca toți parametrii dăunători din punct de vedere biologic ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) să fie recunoscuți ca poluanți și să fie incluși în toate politicile și directivele relevante ale UE.

Read more

Propunerea 16

Includerea monitorizării tuturor parametrilor biologici nocivi ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) în programele de monitorizare a mediului, în Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030, în obiectivele UE de refacere a naturii, în directivele Natura 2000 și cea privind păsările și habitatele.

Read more

Propunerea 17

Solicitarea imediată a unui moratoriu privind operaționalizarea mega-constelațiilor de sateliți 5G din întreaga lume până la soluționarea efectelor negative asupra mediului.

Read more

Propunerea 18

Realizarea cu prioritate, în cadrul politicii spațiale europene, a unui studiu de impact asupra mediului a tuturor proiectelor spațiale.

Read more
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.