Soluții

Protecția vieții noastre

Trebuie adoptate reglementări în vederea protejării tuturor formelor de viață împotriva radiațiilor generate de frecvențele radio și microunde

Sute de studii științifice evaluate inter pares, independente de industrie, inclusiv cele mai recente cercetări arată că, și la intensități de milioane de ori mai mici decât limitele actuale, câmpurile electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) au efecte biologice nocive. Solicităm aplicarea principiului precauției în cazul RF EMF, pentru a ne proteja împotriva riscurilor pentru mediu și pentru sănătatea umană.


Zece propuneri de implementat în legislația UE:

Propunerea 1

Trebuie adoptate limite de expunere la câmpurile electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) bazate pe toate efectele biologice și asupra sănătății, nu numai pe cele legate de temperatură, pentru a proteja oamenii – mai ales copiii, femeile însărcinate, bolnavii, persoanele în vârstă, persoanele infirme, persoanele electrohipersensibile (EHS), persoanele afectate de această radiație și persoanele care utilizează dispozitive electromedicale sau implanturi; trebuie aplicat principiul precauției.

Read more

Propunerea 2

Actualizarea Recomandării 1999/519/CE și a Directivei 2013/35/UE privind locul de muncă. Acestea „ar trebui revizuite și reevaluate periodic”.

Read more

Propunerea 3

Recomandării 1999/519/CE și Directivei 2013/35/UE privind locul de muncă „trebuie să se bazeze pe cele mai bune date științifice disponibile”. Cerem să se stabilească limitele care să ofere CEL MAI RIDICAT NIVEL DE PROTECȚIE DIN CADRUL TUTUROR orientărilor științifice și empirice disponibile.

Read more

Propunerea 4

Oamenii de știință care au expertiză în domeniul biomedical și care nu au conflicte de interese trebuie să elaboreze orientări suplimentare privind expunerea la radiații RF EMF; trebuie desemnat un nou comitet sau trebuie extinse activitățile Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății, mediului și riscurilor emergente (SCHEER) pentru a evalua parametrii bioactivi ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF).

Read more

Propunerea 5

Trebuie asigurat faptul că toți parametrii activi din punct de vedere biologic ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) sunt evaluați în cadrul testelor care vizează dispozitivele fără fir și antenele, precum și funcționarea acestora.

Read more

Propunerea 6

Conexiunile fără fir trebuie înlocuite cu conexiuni prin cablu, iar această înlocuire trebuie făcută imediat în locuri precum spitale, grădinițe, școli, cămine de bătrâni și toate clădirile publice.

Read more

Propunerea 7

Informarea publicului cu privire la pericolele asociate conexiunilor fără fir și la modul de reducere la minimum a expunerii (de exemplu, prin utilizarea conexiunilor prin cablu).

Read more

Propunerea 8

Indicarea și oferirea de zone cu radiații joase/fără radiații în municipalități. Declararea ca zone cu radiații joase/fără radiații a tuturor rezervațiilor naturale și a parcurilor.

Read more

Propunerea 9

Pentru a proteja sănătatea umană și bio-integritatea, trebuie solicitat consimțământul în cunoștință de cauză al cetățenilor UE înainte de a-i expune la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF).

Read more

Propunerea 10

Pe baza principiului precauției, trebuie adoptată o directivă privind limitele de expunere la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) pentru protejarea faunei și a florei.

Read more
life
© 2024 Europeans for safe connections.