Články

„Európania za bezpečné pripojenia“ vysvetľujú Li-Fi

Európania za bezpečné pripojenia“ je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktoré si uvedomujú nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Zdôrazňujú, že nie sú proti technológiám, ale sú za bezpečné technológie a bezpečné pripojenia.

Li-Fi je svetelný komunikačný systém, ktorý je schopný prenášať dáta vysokou rýchlosťou cez viditeľné, ultrafialové a infračervené spektrum. Podobne ako Wi-Fi je to forma bezdrôtovej komunikačnej technológie medzi zariadeniami. V tomto článku rozoberieme výhody a nevýhody Li-Fi.

V našej EIO a ďalších článkoch sa venujeme týmto a mnohým ďalším problémom. www.signstop5g.eu/sk/clanky

lifi

Svetelný prenos funguje tak, že sa elektrický prúd do lámp vypína a zapína veľmi vysokou rýchlosťou, mimo schopnosti ľudského oka to spozorovať. Ako vnímajú túto inováciu v komunikačných technológiách Európania za bezpečné pripojenia? Môže byť dobrou náhradou za Wi-Fi, v súčasnosti hojne využívanou technológiou prenosu dát na krátke vzdialenosti, ktorá má nielen množstvo praktických obmedzení, ale nie je dobre znášaná ani podstatnou skupinou zraniteľných ľudí?

Výhody Li-Fi technológie

Výhody dobre zhrnul Harald Haas počas prednášky TEDGlobal v roku 2011:
www.ted.com/talks/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb?subtitle=en

  • Rýchlosť: Technológia Li-Fi je oveľa rýchlejšia v porovnaní s technológiou Wi-Fi. Výskumníci dosiahli rýchlosť prenosu dát cez 224 Gbit/s. To znamená, že si môžete stiahnuť video vo vysokom rozlíšení v priebehu niekoľkých sekúnd. Na prenos signálu Li-Fi nie je potrebná priama viditeľnosť a svetlo odrazené od stien môže stále dosahovať rýchlosť 70 Mbit/s.
  • Kapacita: Viditeľné spektrum používané pri prenose údajov je oveľa širšie ako spektrum rádiových vĺn, a preto má väčšiu kapacitu.
  • Zabezpečenie: rádiové vlny môžu byť manipulované a zachytené neželanými ľuďmi. Na druhej strane je Li-Fi oveľa bezpečnejšia, pretože signály sú obmedzené na rovnakú miestnosť a nie je možné ich nebadane zachytiť.
  • Účinnosť: V súčasnom stave možno v systémoch Li-Fi na prenos údajov vo viditeľnom svetle použiť iba svetlá LED. Keďže LED lampy sú už nainštalované vo väčšine našich domácností, vo verejných a komerčných priestoroch, predstavujú efektívne využitie energie v porovnaní s Wi-Fi. Očakáva sa, že Li-Fi bude desaťkrát lacnejšie ako Wi-Fi.
  • Bez rušenia: Sieť Wi-Fi čelí problémom s rušením zo susednej siete alebo rádiovým rušením, zatiaľ čo Li-Fi je bez akéhokoľvek rušenia, a preto je pri používaní efektívnejšia.

Negatíva

U približne 3 % ľudí s epilepsiou môže vystavenie sa blikajúcim svetlám určitej intenzity alebo s určitými vizuálnymi vzormi vyvolať záchvaty. Tento stav je známy ako fotosenzitívna epilepsia. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že sú citliví na blikajúce svetlo alebo na určité vizuálne vzorce, kým nedostanú záchvat. U mnohých iných jedincov, ktorí sú vystavení rušivému svetlu, sa záchvatové stavy vôbec nevyvinú, ale majú iné príznaky, ako je bolesť hlavy, nevoľnosť, závraty a ďalšie.
Viac: www.epilepsy.com/what-is-epilepsiy/seizure-triggers/photosensitivity

Pracovná skupina pre štandardy IEEE, IEEE PAR1789 „Odporúčané postupy pre moduláciu prúdu v LED diódach s vysokým jasom na zmiernenie zdravotných rizík“, bola vytvorená s cieľom poradiť osvetľovaciemu priemyslu ohľadom vznikajúcich obáv z blikania LED osvetlení a upozorniť na biologické účinky blikania. Aplikácie LED osvetlenia, ktoré môžu zahŕňať aj blikanie s nepriaznivými účinkami na citlivé osoby, je práve použitie LED blikania na bezdrôtovú komunikáciu.
Viac: ece.northeastern.edu/groups/power/lehman/Publications/Pub2010/2010_9_Wilkins.pdf

Zhrnutie

V našej EIO požadujeme reguláciu týkajúcu sa rádiofrekvenčnej bezdrôtovej komunikácie na ochranu pred nežiaducim vystavením. Aj keby sa ukázalo, že Li-Fi je škodlivé, pravdepodobne by bolo stále lepšie ako Wi-Fi, pretože s Li-Fi škodíte len sebe a nie svojim susedom.

Na demonštráciu tohto prístupu často používame príklad s fajčením. Spoločnosť zaviedla súbor pravidiel, kde je fajčenie zakázané, aby sa zabránilo nedobrovoľnému dýchaniu dymu – takže fajčenie nie je povolené v hromadnej doprave, nie je povolené v reštauráciách, nie je povolené v školách atď.

Používanie Li-Fi by mohlo byť krokom vpred na ochranu detí a iných zraniteľných ľudí pred nežiaducim vystavením, pretože môže byť jednoduchšie vyhnúť sa svetelnému žiareniu ako rádiofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu.

logo horizontal

Prispievateľ

Petra Bertová je členkou tímu, ktorý stojí za európskou iniciatívou občanov(EIO):
„Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“

Petra je zo Slovenska, predtým pracovala v IT firme a v školstve.

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.