Definície

Biologické účinky

RF EMP má negatívne účinky, pretože zasahuje do biologických, chemických a elektrických systémov v živých organizmoch. „Sila“ týchto polí (hustota výkonu) je vyjadrená vo W/m2 (Watt na meter štvorcový). 1 W/m2 = 1 000 mW/m2 = 1 000 000 µW/m2

0.000000000001 mW/m2 (0,000000001 µW/m2)
Zmeny v genetickej štruktúre baktérie E. Coli (Belyaev 1996)

0.00000001 mW/m2 (0,00001 µW/m2)
Zmeny v EEG ľudských pokusných subjektov (Bise 1978)

0.00005 mW/m2 (0,05 µW/m2)
Vplyv na rast buniek droždia (Grundler 1992)

0.001 mW/m2 (1 µW/m2)
Žiadny pozorovateľný účinok na ľudí (BIOINITIATIVE 2012)

0.003 mW/m2 (3 µW/m2)
Celkové množstvo energie na úrovni zeme zo Slnka (IARC, Non-ionizing Radiation, PDF dokument strana 42)

0.027 mW/m2 (27 µW/m2)
Užšie letokruhy (Balodis 1996)

0,096 mW/m2 (96 µW/m2)
Korelácia s výskytom cukrovky u žiakov (Meo 2015)

1 mW/m2 (1 000 µW/m2)
Zvýšený melatonín u kráv (Stark 1997)

1.68 mW/m2 (1 680 µW/m2)
Nezvrátiteľná sterilita u myší (Magras 1997)

2 mW/m2 (2 000 µW/m2)
Detská leukémia v blízkosti vysielačov (Hocking 1996)

3 mW/m2 (3 000 µW/m2)
Zhoršená motorická funkcia, reakčný čas, pamäť a pozornosť školákov a zmenený pomer pohlaví u detí (menej chlapcov) (Kolodynski 1996)

25 mW/m2 (25 000 µW/m2)
Porušenie hematoencefalickej bariéry v mozgu (Salford 1997)

50 mW/m2 (50 000 µW/m2)
Biochemické a histologické zmeny v tkanive pečene, srdca, obličiek a mozgu (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2 (100 000 µW/m2)
Poškodené mitochondrie, jadro buniek v hipokampe mozgu (Belokrinitskiy l982)

100 mW/m2 (100 000 µW/m2)
Redistribúcia kovov v pľúcach, mozgu, srdci, pečeni, obličkách, svaloch, slezine, kostiach, koži, krvi (Shutenko 1981)

10 000 mW/m2 (10 000 000 µW/m2)
Odporúčaný limit stanovený EÚ (Recommendation 1999/519/EC príloha 3)

500 000 mW/m2 for 30 minutes (500 000 000 µW/m2)
Zahriatie jedného litra vody o 1 °C (Smernica ICNIRP 1998 str. 509, hoci hodnotu 4 W/kg nemožno prepočítať na mW/m2, uvádzame približný výpočet)


See much more in Radio Wave Packet and Bioinitiative Color Chart.

Summary on oxidative stress: Newsletter Special Issue January 2021

New studies on EMF: https://www.emfdata.org/en/start

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.